Ogólnopolski Konkurs Barwy Wolontariatu także dla wolontariatu pracowniczego

13 października 2015

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu, zaprasza do kolejnej edycji konkursu Barwy Wolontariatu adresowanego do wolontariuszy oraz placówek współpracujących z nimi. Jest to już czternasta edycja konkursu, który stwarza okazję aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom, organizatorzy co roku, mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy pomagają zarówno w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali.

Realizowane od roku 2001 konkursy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu stwarzają możliwość zaprezentowania wyjątkowych wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwalają promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz nagradzać firmy wdrażające najlepsze programy wolontariatu pracowniczego. Udział w konkursach to wkład w promocję kultury pomagania w Polsce.

Zgłoszenia

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną, do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub placówki współpracującej przy organizacji konkursu.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu dostępnym na stronie konkursu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

Konkurs jest okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień pracującym w różnych środowiskach. Organizacja konkursu, ma pokazać wielobarwność i różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Konkurs i kończąca go Gala Wolontariatu od roku 2006 organizowane są pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nabór wniosków odbywa się corocznie na jesieni. Wolontariuszy do udziału w konkursie zgłaszają współpracujące z nimi placówki, mogą też oni robić to we własnym imieniu.

Więcej informacji na stronach Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu