Ogólnopolska Zbiórka Żywności 10. edycji Podziel się Posiłkiem już 28-29 września!

25 września 2012

Dotyczy firmy: Danone,

W tym roku, po raz kolejny, zachęcamy wszystkich do udziału w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności, która jest organizowana w ramach Programu Podziel się Posiłkiem. Możemy razem pomóc niedożywionym dzieciom włączając się do Zbiórki – wystarczy 28 i 29 września kupić nieco więcej żywności i przekazać ją wolontariuszom Banków Żywności w sklepach na terenie całej Polski. Do tej pory – od 2004 r. – dzięki ludziom o wielkich sercach oraz wsparciu wielu organizacji lokalnych udało się zebrać ponad 2700 ton żywności.    

Ogólnopolska Zbiórka Żywności w ramach 10. edycji programu Podziel się Posiłkiem, realizowanego przez firmę Danone oraz Banki Żywności – Partnera Strategicznego,odbędzie sięw piątek i sobotę 28 i 29 września. Ogólnopolska Zbiórka Żywności to jeden z podstawowych elementów programu Podziel się Posiłkiem, którego celem jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. To bardzo prosty sposób, by pomóc niedożywionym maluchom.

W ponad 2 500 sklepów, w całej Polsce – 40 tysięcy wolontariuszy Banków Żywności będzie zbierać produkty zachęcać do zakupów i przekazania żywności dla dzieci.  Darczyńcą może być każdy. Na terenie wybranych sklepów, przy specjalnie oznakowanych koszach, czekać będą wolontariusze, którym będzie można przekazać produkty żywnościowe – najlepiej te z długą datą ważności np.: olej, cukier, konserwy mięsne rybne i warzywne, odżywki dla dzieci, soki i dżemy. W ubiegłym roku zebraliśmy rekordową ilość żywności – 549 ton. Mamy nadzieję, że tym razem wynik będzie jeszcze wyższy i w ramach Podziel się Posiłkiem, uda nam się przekazać kolejny milion posiłków dla potrzebujących dzieci. Dlatego zapraszamy wszystkich ludzi o otwartych sercach do przyłączenia się do zbiórki żywności Podziel się Posiłkiem już 28 i 29 września!

Lista sklepów organizujących zbiórkę dostępna jest na stronie www.podzielsieposilkiem.pl oraz na stornie bankizywnosci.pl. Banki Żywności po segregowaniu i zważeniu produktów żywnościowych przekażą je bezpośrednio do organizacji oraz instytucji, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci.

Są wśród nich szkoły, świetlice, domy dziecka, towarzystwa przyjaciół dzieci oraz stowarzyszenia pomagające dzieciom i młodzieży.W tym roku odbędzie się również internetowa odsłona zbiórka żywności Podziel się Posiłkiem. Od 28 września do 8 października w sklepie internetowym pod adresem: www.e-piotripawel.pl/zakupycharytatywne/ będzie można kupić produkty, i przekazać je na rzecz niedożywionych dzieci. 

Informacje o Programie Podziel się Posiłkiem:

Program Podziel się Posiłkiem ma na celu walkę z niedożywieniem wśród dzieci i opiera się na zaangażowaniu oraz współdziałaniu wielu osób i organizacji. Zaangażowanie i współdziałanie organizacji działających lokalnie daje możliwość najlepszego poznania lokalnych potrzeb i odpowiadania na nie. Dlatego w 10. edycji programu realizowane są wyłącznie działania oparte na zaangażowaniu lokalnych społeczności i konsumentów. Oprócz wymiernych wyników w postaci posiłków dla dzieci program realizuje również cele edukacyjne i społeczne. Istotnymi elementami, które również wpisują się w ten program są: budowanie świadomości społecznej dotyczącej problemu niedożywienia dzieci oraz aktywizowanie lokalnych liderów i organizacji do podejmowania decyzji i działania na rzecz rozwiązania tego problemu. Dzięki działaniom i pomysłom ludzi o wielkich sercach Program jest jednym z najpopularniejszych, angażujących kilka tysięcy uczestników i wolontariuszy, wydarzeń społecznych w Polsce. Ubiegłoroczna edycja Podziel się Posiłkiem przyniosła rezultaty w postaci 1 254 087 posiłków ufundowanych dla dzieci, zebraliśmy 549 ton żywności w całej Polsce.

Informacja o organizatorze zbiórki:

Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie niedożywienia w Polsce. Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 29 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Banki Żywności pomagają codziennie. Systematycznie udzielają pomocy żywnościowej ponad 3 500 organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem których trafia do 1,5 miliona potrzebujących. W 2011 roku Banki Żywności przekazały łącznie ponad 68 tysięcy ton artykułów spożywczych pochodzących od producentów, dystrybutorów, z unijnego programu PEAD, a także ze zbiórek żywności i wyklikajzywność.pl. Były to głównie podstawowe produkty spożywcze, jak mleko, sery, mąka, makarony, a także napoje, przetwory mleczne. Pomoc trafiła do jadłodajni, ośrodków wsparcia, najuboższych rodzin
i dzieci w całym kraju.

Elementy 10. Edycji Programu Podziel się Posiłkiem:

 1.       Zakup jogurtów Danone oznaczonych talerzykiem – logo Programu Podziel się Posiłkiem! (sierpień-październik 2012, cała Polska)

W trakcie Programu Podziel się Posiłkiem! firma Danone – tradycyjnie od sierpnia do października – prowadzi sprzedaż produktów oznaczonych talerzykiem – logo Programu Podziel się Posiłkiem. Część zysków – w tym roku ze sprzedaży m.in. produktów: Natura (jogurt naturalny), Gratka, Danone Pitny, Activia (jogurt naturalny), Dan`mleko – zostanie przekazana na ufundowanie posiłków potrzebującym dzieciom w całej Polsce.

2.      Konkurs i aplikacja dla grantobiorców na Facebooku (wrzesień – listopad 2012, cała Polska)

Konkurs dla organizacji, które brały udział w Programie Grantowym Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” przez ostatnie 3 lata, będzie organizowany na portalu Facebook. Dla grantobiorców oraz fanów Programu zostanie uruchomiona specjalna aplikacja na www.facebook.com/PodzielsiePosilkiem. Przez trzy miesiące, 32 organizacje z całej Polski będą rywalizować o dodatkowe granty – darowizny rzeczowe w postaci sprzętu: wyposażenia stołówki i/lub kuchni, związanego z przygotowywaniem i serwowaniem posiłków dla dzieci.

3.      Ogólnopolska Zbiórka Żywności (28-29.09.2012, cała Polska)

Programu Podziel się Posiłkiem to w dużej mierze zaangażowanie osób i organizacji w działania społeczne. Każdy, kto chce pomóc niedożywionym dzieciom, może zostać darczyńcą i wziąć udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Podziel się Posiłkiem organizowanej 28 i 29 września przez Banki Żywności w ok. 2 500 wybranych sklepów spożywczych na terenie całej Polski. Najlepsze produkty żywnościowe, które można przynieść i ofiarować dla dzieci – to te z długą datą ważności np.: olej, cukier, konserwy mięsne rybne i warzywne, odżywki dla dzieci, soki i dżemy. Szczegóły i lista sklepów biorących udział w zbiórce na stronie www.bankizywnosci.pl

W tym roku odbędzie się również internetowa odsłona zbiórka żywności Podziel się Posiłkiem. Od 28 września do 8 października w sklepie internetowym pod adresem: www.e-piotripawel.pl/zakupycharytatywne/ będzie można kupić produkty, i przekazać je na rzecz niedożywionych dzieci.

 4.      Program Grantowy Danone (zgłoszenia luty-marzec 2013, cała Polska)

W ramach Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” firma Danone co roku przyznaje granty w formie dotacji dla organizacji lokalnych. Warunek jest jeden – aby wziąć udział w Programie Grantowym trzeba zrealizować projekt, który łączy ideę dożywiania dzieci z edukacją w zakresie właściwego żywienia oraz wspieraniem ich rozwoju psychicznego i fizycznego. Najciekawsze pomysły, wybrane przez Kapitułę Programu, to te, dzięki którym dzieci mają zapewnione wartościowe posiłki, samodzielnie je przygotowują oraz uczą się min, prawidłowo się odżywiać, uprawiać warzywa i owoce.

Podziel się Posiłkiem! było również obecne na Światowym Finale
Danone Nations Cup
. Program w tym roku stał się ważnym elementem międzynarodowego spotkania i rywalizacji  najmłodszych piłkarzy Danone Nations Cup, którego Światowy Finał odbył się w Warszawie 9 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dzięki konsumentom, którzy kupili bilety na Finał – program Podziel się Posiłkiem! otrzyma dodatkowe środki finansowe na wsparcie działań organizacji lokalnych.

* Badania przeprowadzone w kwietniu 2011 przez Millward Brown SMG/KRC dla Danone i Banków Żywności, w szkołach podstawowych

Źródło: Materiały prasowe