Ogłoszono najlepsze artykuły na temat odpowiedzialnego biznesu

16 kwietnia 2020

Dziennikarze oraz eksperci CSR piszący o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju już po raz 10. zostali wyłonieni w konkursie „Pióro odpowiedzialności”, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  Media, w których ukazały się zwycięskie i wyróżnione artykuły to: Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, My Company Polska, Nienieodpowiedzialni, Personel Plus, Polityka, Rzeczpospolita. Ogłoszenie wyniku  konkursu odbyło się podczas premiery online Raportu ,,Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, 16 kwietnia br. na stronie: facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu.

W tym roku odbyła się jubileuszowa 10. edycja konkursu dla dziennikarzy i ekspertów CSR piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgłoszono 65 tekstów. Najwięcej do kategorii artykuł prasowy – 28 publikacji; do kategorii artykuł ekspercki – 25; artykuł tematyczny „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”- 12.

Prace konkursowe zostały oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu. Pełny skład jury w tegorocznej edycji konkursu dostępny jest na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/jury/

Wyniki konkursu

Kategoria: artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane

NAGRODA GŁÓWNA – Paulina Nowosielska,  „Ciało na sprzedaż” (Dziennik Gazeta Prawna, 22.11.2019): za podjęcie tematu podmiotowego traktowania kobiet, który jest wyzwaniem nie tylko dla branży hostess, czy w ogóle branży reklamowej, ale szerszym problemem, nie tylko  miejsca pracy, ale i współczesnej kultury.

WYRÓŻNIENIE – Małgorzata Mierżyńska, „Nowa fala polskiego biznesu. 20 firm, które zmienią Polskę” (My Company Polska, 27.06.2019): za przedstawienie konkretnych rozwiązań oraz ukazanie w praktyce innych celów biznesowych niż tylko tych związanych z ekonomią głównego nurtu.

WYRÓŻNIENIE – Jakub Pawłowski, Joanna Śliwińska, „Smog jest wszędzie,  ale jeszcze nie  w prawie pracy. To powinno się zmienić ” (Dziennik Gazeta Prawna, 29.11.2019): za prezentację tematu smogu oraz wyzwań i zagrożeń z nim związanych, niewidocznych na pierwszy rzut oka.

WYRÓŻNIENIE – Paweł Strawiński, „Kapitalizm: podejście drugie” (Forbes, 13.12.2019): za pokazanie szerokiej perspektywy zmian w biznesie, ale i na świecie. Ukazanie szerszego kontekstu kapitalizmu i prezentację różnych opinii.

Kategoria: artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane

NAGRODA GŁÓWNA – prof. Anna Giza, „Czas niekonwencjonalnych wizjonerów” (Nienieodpowiedzialni, 1.03.2019): za podjęcie tematu odpowiedzialnego przywództwa, które w obliczu zupełnie nowych wyzwań społeczno-gospodarczych nabiera kluczowego znaczenia.

WYRÓŻNIENIE – Beata Skrzymowska, „Wyjść z HR-owej strefy komfortu” (Personel Plus, 1.11.2019): za ukazanie zagadnienia wykluczenia Osób Z Niepełnosprawnościami w sposób wieloaspektowy oraz prezentację nieoczywistych, ale praktycznych, rozwiązań wspierających ich zatrudnienie.

Kategoria: artykuł tematyczny ,,odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”

NAGRODA GŁÓWNA – Adam Grzeszak, „Zalani plastikiem” (Polityka, 18.06.2019): za dobrze udokumentowany materiał, ukazujący zarówno argumenty za, jak i przeciw plastikowi. Dobry styl i tempo tekstu, atrakcyjną i przystępną formę artykułu, który może zainteresować każdego odbiorcę.

WYRÓŻNIENIE – Joanna Bojańczyk, „Świat utkany z poliestru” (Rzeczpospolita Plus Minus, 5-6.10.2019): za szerokie nakreślenie problemu produkcji odzieży i konsekwencji związanych z nią dla środowiska.

WYRÓŻNIENIE – Piotr Mazurkiewicz, „Polskie firmy też już robią mięso i ser z roślin” (Rzeczpospolita, 28.08.2019): za opisanie nowego, rosnącego trendu na rynku żywności, jakim jest produkcja wyrobów bezmięsnych.

– 10. edycja konkursu ,,Pióro odpowiedzialności” zbiega się z jubileuszem 20-lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z perspektywy tych lat widzimy z roku na rok, że temat jest coraz chętniej podejmowany już nie tylko przez ekspertów, ale i dziennikarzy także głównego nurtu. Trudno przecenić rolę mediów w  upowszechnianiu wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Konkurs z kolei pokazuje,  że temat CSR w mediach rozwija się nie tylko pod względem ilościowym, ale również jakościowym. Obserwujemy coraz wyższy poziom zgłoszonych prac. W tym roku oceniliśmy 65 teksty, a nagrodzić i wyróżnić zdecydowaliśmy się łącznie 9 artykułów. Laureatom serdecznie gratuluję i zachęcam wszystkich do zapoznania się z tymi wartościowymi publikacjami – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu ,,Pióro odpowiedzialności”.

Oglądaj relację z ogłoszenia #Raport2019 >>

Premiera 18. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

Premiera 18. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

Opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Czwartek, 16 kwietnia 2020

O konkursie 

Konkurs „Pióro odpowiedzialności”, skierowany do dziennikarzy i ekspertów poruszających w swoich tekstach zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, odbył się po raz dziesiąty. Konkurs organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jego celem jest wyłonienie najlepszych artykułów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także nagrodzenie autorów poprzez przyznanie im statuetek  i dyplomów. Statuetki przygotowuje Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia SYNAPSIS. Więcej informacji: https://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/10-edycja/