Ogłoszono laureatów 27. edycji Konkursu Dobroczyńca Roku

7 czerwca 2024

6 czerwca 2024 r. ogłoszono zwycięzców 27. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji to „Zamieniaj zysk w dobro, dobro w zysk. Dla środowiska, dla społeczności, dla biznesu”.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 27 lat nagradza firmy angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe. To największy i najstarszy tego typu konkurs w Polsce.

Od 1997 roku Konkurs promuje społeczne zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, wyróżnia firmy najaktywniejsze społecznie, umożliwia organizacjom pozarządowym publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom biznesowym, inspiruje przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej, informuje o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy.

Rok 2024 jest wyjątkowym czasem dla naszego kraju. W tym roku świętujemy rocznice ważnych wydarzeń, które wpłynęły na obecną sytuację w Polsce. 12 marca przypadała 25. rocznica przyjęcia Polski do NATO. 1 maja celebrowaliśmy 20. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej, a 4 czerwca obchodziliśmy 35. rocznicę pierwszych wolnych wyborów z 1989 roku. To jest rok jubileuszy wolnej Polski – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Kategorie i Laureaci

Do udziału w Konkursie firmy i fundacje korporacyjne mogły być nominowane przez współpracujące z nimi organizacje pozarządowe. Nominacje dotyczyły kategorii takich jak:

  • Kultura i edukacja,
  • Lokalne partnerstwa,
  • Ochrona środowiska i klimatu,
  • Otwartość na różnorodność,
  • Pomoc społeczna i charytatywna,
  • Zdrowy tryb życia,
  • Pomoc uchodźcom i Ukrainie,
  • Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych,
  • Wolontariat pracowniczy.

W tegorocznej edycji Laureatami zostali: Dr.Max, FIRMA HANDLOWA „BAT” Sp. z o.o., Fundacja Biedronki, Fundacja BNP Paribas, Fundacja Deloitte Polska, Fundacja Empiria i Wiedza, Hand Made, HENKEL POLSKA , IKEA Kraków, Nationale-Nederlanden, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. oraz Pepco Poland sp. z o.o.

Fundator i Partnerzy Konkursu

Konkurs został zainicjowany w 1997 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Proces konkursowy jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i obowiązującymi przepisami, o co dba audytor procedur konkursowych – firma EY.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęło wydarzenie swoim patronatem.

Więcej informacji na stronie https://www.dobroczyncaroku.pl/biezaca-edycja

Źródło: inf. pras.