Ogłoszenie ws. współpracy – fundraising

11 marca 2024

Chcesz działać z nami na rzecz realnych zmian? Aktualnie poszukujemy osoby, która chciałaby dołączyć do zespołu FOB jako ekspert_ka w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania dla organizacji (fundraising).

Jesteśmy największą i najdłużej działającą organizacją ekspercką zajmującą się tematyką zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Na co dzień ściśle współpracujemy z biznesem, a także z administracją publiczną i samorządową oraz  trzecim sektorem.

Opis stanowiska i zakres obowiązków:

 • identyfikacja i aktywne pozyskiwanie nowych źródeł finansowania zgodnie ze strategią Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu – w ramach działalności statutowej;
 • zarządzanie procesem składania ofert oraz wniosków grantowych;
 • aktywne pozyskiwanie źródeł finansowania ze źródeł publicznych, filantropijnych w polskich i unijnych instytucjach;
 • koordynacja pracy w zakresie przygotowywania i procesowania dokumentacji projektowej i grantowej z zespołem i partnerami Stowarzyszenia;
 • opracowanie koncepcji projektów razem z zespołem, koordynacja przygotowywania wniosków/ofert oraz współtworzenie ich treści;
 • budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z darczyńcami, sponsorami i partnerami biznesowymi Stowarzyszenia;
 • przygotowywanie zestawień dotyczących składanych wniosków;
 • śledzenie kluczowych trendów, najlepszych praktyk i najskuteczniejszych narzędzi w fundraisingu i marketingu oraz wdrażanie ich w działania realizowane w ramach Stowarzyszenia.

Nasze wymagania:

 • minimum 4-letnie doświadczenie w:
  • skutecznym pozyskiwaniu funduszy zdobyte w środowiskach: organizacji pozarządowych, akademickim, biznesowym lub administracji publicznej:
  • samodzielnym pisanie wniosków / ofert,
  • opracowywaniu budżetów projektów i prowadzeniu ich sprawozdawczość;
  • koordynacji zadań i zarządzaniu relacjami w ramach zespołu i między partnerami;
 • doświadczenie w co najmniej jednym z wybranych obszarów:
  • filantropia,
  • przetargi publiczne,
  • fundusze europejskie i polityka spójności,
  • programy Horyzont Europa, LIFE, NCBiR, PARP- LIFE, EIT,
  • nauka, badania i rozwój, energia, klimat, ochrona środowiska, gospodarka obiegu zamkniętego, bioróżnorodność, DEI
 • znajomość specyfiki działalności organizacji pozarządowych;
 • umiejętność budowania relacji z partnerami instytucjonalnymi i prywatnymi, w Polsce i za granicą;
 • samodzielność i proaktywność w realizacji zadań;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. zaawansowanym. Mile widziana znajomość innych języków obcych;
 • obsługa narzędzi do współpracy zespołowej (lub gotowość do zapoznania się z nimi) Google Workspace, Asana.

Jesteśmy stabilną organizacją, oferującą:

 • możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do wiedzy i doświadczenia teoretycznego  i praktycznego w obszarze CSR/sustainability/ESG w Polsce i na świecie,
 • możliwość współpracy z szerokim gronem partnerów, w tym czołowymi ekspertami, firmami oraz instytucjami zaangażowanymi w realizacje działań w obszarach klimatu i energii, gospodarki cyfrowej gospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego, bioróżnorodności oraz zrównoważonych finansów w Polsce i Europie: sektor publiczny, związki branżowe, uczelnie i instytuty badawcze, think-tanki, firmy konsultingowe, NGOs;
 • współkształtowanie i realizację strategii rozwoju organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • samodzielność w realizacji zadań i dużą odpowiedzialność za osiągane wyniki, ale też wsparcie zespołu;

Warunki finansowe i forma współpracy do ustalenia.

Jak aplikować

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych wraz z informacją o oczekiwanych warunkach współpracy.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

CV z powyższą klauzulą prosimy przesyłać do 11 kwietnia 2024 r. na adres: rekrutacja@fob.org.pl

W sprawie rozmów kwalifikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandytatami_kami odbędą się w formule online lub w siedziby naszej organizacji. Podczas spotkania określimy wzajemne oczekiwania.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Infrastruktura budynku, w której mieści się siedziba Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.