Zobacz relację ze spotkania FOB „Neutralność klimatyczna. Realny cel czy utopijna wizja?”

30 czerwca 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Fundacja Veolia Polska, Grupa Raben, Skanska w Polsce,

Firmy, miasta, regiony czy państwa stoją przed wyzwaniem zdefiniowania i realizacji celów związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej. Na ile ich plany są możliwe do wykonania, a na ile wciąż pozostają nierzeczywistą perspektywą? To zagadnienie podjęli uczestnicy wydarzenia “Neutralność klimatyczna. Realny cel czy utopijna wizja?”, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkanie odbyło się 30 czerwca w formule online.

Wraz z eksperckim gronem:

  • porozmawialiśmy o tym, skąd w ogóle potrzeba tak drastycznego ograniczenia emisji oraz jakie są najnowsze prognozy naukowców dotyczące zmian klimatu,
  • wyjaśniliśmy, co oznacza gospodarka zeroemisyjna i przybliżymy, jak ekonomiści/ki  oceniają szanse na zieloną transformację w Polsce,
  • spojrzeliśmy na Europę i świat w momencie walki z pandemią i kryzysem oraz zastanowiliśmy się, czy obecna sytuacja może być katalizatorem zielonych zmian.

Goścmi wydarzenia byli:

  • prof. dr hab. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Instytut Geofizyki UW
  • Zofia Wetmańska, analityczka, WiseEuropa
  • Peter Bakker, President & CEO, WBCSD

Nie zabrakło również głosu firm, które stoją przed wyzwaniem redukcji emisji w swojej działalności. W czasie panelu dyskusyjnego przedstawiciele/ki firm wyjaśnili, jakie cele w tym zakresie sobie stawiają, jak wygląda ich realizacja, gdzie napotykają największe trudności i jak sobie z nimi radzą. Zagadnienie neutralności klimatycznej z perspektywy biznesu przedstawili:

  • Jakub Krzewina, Menedżer ds. CSR i komunikacji wewnętrznej, Grupa Raben
  • Adam Targowski, Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, Skanska
  • Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR, BNP Paribas Bank Polska

Spotkanie poprowadziły: Izabela Rakuć-Kochaniak, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Veolia Polska; Izabela Opałczyńska, menedżerka projektów, FOB)

Oglądaj relację z wydarzenia >>