Oglądaj Galę Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju

25 października 2021

Zapraszamy do śledzenia transmisji z Gali Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie odbędzie się 4 listopada 2021 w godz. 14.00 – 17.00. Organizatorami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma Deloitte. Partnerem gali jest firma Santander Bank Polska. W ramach wydarzenia odbędzie się także ogłoszenie laureatów Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

Oglądaj wydarzenie na facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju (dawniej Konkurs Raporty Społeczne) organizowany jest od 15 lat. Co roku nagradzane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

Podczas gali poznamy laureatów w następujących kategoriach:

  • najlepszy raport zintegrowany,
  • najlepszy raport zrównoważonego rozwoju,
  • najlepszy debiut,
  • nagroda internautów,
  • nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • nagroda Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Nagrodę „Ludzie, którzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu co dwa lata przyznaje osobom z biznesu i środowiska okołobiznesowego, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniały się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Osoby te wyróżniają się staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie.

Ramowy plan Gali:

14.00 Otwarcie i powitanie przez organizatorów i patronów

14.30 Wręczenie nagród „Ludzie, którzy zmieniają biznes” i wystąpienie zaproszonych gości

15.45 Raportowanie czy ujawnianie – jaka jest przyszłość raportowania niefinansowego? – dyskusja

16.30 Ogłoszenie wyników Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju

17.00 Zakończenie Gali

Oglądaj wydarzenie na facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

 

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju raportyzr.pl/

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni honorowi: Ministerstwo Finansów; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Patroni: Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: IMM, My Company Polska, eGospodarka.pl, kampaniespoleczne.pl, PRoto.pl

Partner gali: Santander Bank Polska

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patroni: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan

Patroni medialni: BIZON (Muzo.fm); chronmyklimat.pl; IMM; PRoto.pl; ngo.pl

Źródło: Informacja własna