Odziaływanie niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność – relacja z wyjazdu do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku w ramach CSR w praktyce

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
25 września 2014

Dotyczy firmy: Orlen,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny zorganizowało wyjazd z cyklu „CSR w praktyce”, tym razem celem było poznanie skali zaangażowania społecznego PKN ORLEN oraz wdrożonych przez firmę rozwiązań związanych z ochroną środowiska. O roli firmy w gospodarce świadczy fakt dostarczania systematycznie do budżetu wysokich podatków, zatrudnienie ponad 20 tys. pracowników w całej grupie kapitałowej oraz to, że nieprzerwanie przerabia ropę od 50 lat. Zakład położony w centrum kraju, połączony z siecią rurociągów ropy i produktów gotowych przerobił już ponad 500 mln ton ropy naftowej i nie może pozwolić sobie na postój wzorem innych rafinerii. Już sam ten fakt pokazuje zaangażowanie firmy w rozwój polskiej gospodarki, ale także i olbrzymią odpowiedzialność, jaka drzemie na koncernie.

Z kolei społeczność lokalna również oczekuje ze strony firmy zaangażowanie. Bez wątpienia „Olbrzymi sąsiad” jakim jest zakład rafineryjno-petrochemiczny o powierzchni prawie 8 km2, leżący w sąsiedztwie centrum miasta ma zobowiązania względem mieszkańców najbliższej okolicy i stara się z nich od lat należycie wywiązać. Jak się dowiedzieliśmy na prezentacji w siedzibie koncernu w Płocku, PKN ORLEN nie tylko odpowiada na oczekiwania społeczności, ale dąży również do utrzymania pozycji lidera w zakresie CSR, zaangażowania społecznego i ochrony środowiska. Dodatkowo uczestnicząc w życiu lokalnym firma stara się także wyznaczać nowe projekty, które przyczyniają się do poprawy standardu życia płocczan.

PKN ORLEN ogromną uwagę zwraca na kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Firma systematycznie ogranicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz dba o jakość wód. W ramach tych działań Spółce udało się nie tylko zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia lokalnych wód gruntowych, ale także utrzymać wysoką jakość wód opadowych i ścieków, które po gruntownym oczyszczeniu kierowane są do Wisły. Jeżeli chodzi o emisję zanieczyszczeń do atmosfery, to w tym roku realizowane są intensywnie prace dotyczące zabudowy instalacji redukujących emisje tlenków azotu i siarki oraz pyłów z największego źródła emisji czyli zakładowej Elektrociepłowni. To tylko niektóre z przykładów zaprezentowanych przez Arkadiusza Kamińskiego, dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN. W ramach prezentacji na temat kwestii środowiskowych uczestnicy wyjazdu usłyszeli o sokołach wędrownych żyjących na terenie zakładu, których potomstwo przyczyniło się do odbudowania populacji tego ptaka na tym obszarze. Dodajmy przy okazji, że gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną, a PKN ORLEN jest zaangażowany już od ponad 13 lat w program odbudowy populacji sokoła wędrownego wpisanego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek CR – skrajnie zagrożony. Dodatkowo firma stale monitoruje jakość powietrza wokół zakładu, posiadając jeden z najdokładniejszych systemów pomiaru w Polsce.

PKN ORLEN działa na rzecz społeczności lokalnej w daleko szerszy sposób niż tylko poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń. Jak wskazał Zbigniew Burżacki, Kierownik Działu Sponsoringu Społecznego i CSR, firma bardzo mocno zaangażowała się w budowę trwałej wartości dla społeczności lokalnej. Pola zaangażowania społecznego nie są określane arbitralnie przez PKN ORLEN, lecz zależą od potrzeb mieszkańców Płocka i okolic. Udało się to osiągnąć dzięki powołaniu niezależnej instytucji jaką jest Fundacja „Funduszu Grantowego dla Płocka”, która powstała ponad dekadę temu w ramach współpracy z trzecim sektorem oraz Urzędem Miasta w Płocku. Projekty realizowane przez firmę mają bardzo szeroki zakres, począwszy od wsparcia okolicznych szpitali, poprzez stypendia dla uczniów, na wspieraniu lokalnych klubów, czy budowie placów zabaw oraz skateparku kończąc.

Jednak CSR w PKN ORLEN to nie tylko zaangażowanie społeczne i wspieranie społeczności lokalnej. Firma wydaje od 10 lat raport społeczny, od 2008 roku zgodnie z Wytycznymi GRI, przy czym najnowszy raport za rok 2013 został zaudytowany przez zewnętrzny podmiot. Po analizie materiałów z którymi się zapoznaliśmy, możemy powiedzieć, że PKN ORLEN jest bez wątpienia jednym z liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Firma działając na wielu obszarach, zarówno globalnie jak i lokalnie z pewnością wpływa na swoje otoczenie i kreuje nowe rozwiązania na wielu obszarach. Nigdzie nie widać tego lepiej, niż jadąc wśród plątaniny rur i silosów płockich zakładów oraz kominów z budkami lęgowymi dla sokołów. Wydaje się, że tam właśnie najlepiej można zobaczyć, jak wielkim wyzwaniem jest symbioza ze środowiskiem polegająca np. na przeprowadzeniu prostej reakcji chemicznej jaką jest przekształcenie łańcucha węglowodorów pochodzących z ropy, tak by stał się on benzyną, olejem napędowym, asfaltem, czy wreszcie tworzywem sztucznym. Podczas zwiedzania Zakładu najlepiej można było zrozumieć, także jak szeroko firma rozumie swoją odpowiedzialność za społeczne, gospodarcze i ekologiczne oddziaływanie.

PKN ORLEN jest liderem przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej, wytwarzającym zaawansowane technologicznie paliwa i petrochemikalia. Jednocześnie Spółka zarządza największą środkowo-europejską siecią stacji paliw liczącą 2,7 tys. nowoczesnych obiektów, działających w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Spółka zajmuje się również poszukiwaniem węglowodorów w Polsce oraz ich poszukiwaniem i wydobyciem w Kanadzie. Poszerza także swoje kompetencje w dziedzinie energetyki przemysłowej budując elektrownię gazowo-parową we Włocławku.