Odpowiedzialnybiznes.pl z nową platformą wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju

25 października 2017

Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchomiło stronę poświęconą wiedzy i bieżącym informacjom na temat Agendy 2030 i zawartym w niej Celom Zrównoważonego Rozwoju. Inauguracja platformy miała miejsce 24 października, w Międzynarodowy Dzień ONZ.

Temat realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) należy do strategicznych obszarów zaangażowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od momentu ogłoszenia Agendy 2030 w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych organizacja włącza się w promocję i edukację na temat celów. Kolejnym etapem aktywności jest uruchomienie strony poświęconej Agendzie 2030, dostępnej pod adresem odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs.

Przed nami 13 lat współdziałania na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Po raz pierwszy na taką skalę włączono biznes w realizację celów ONZ, stąd oczywiste zaangażowanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zależy nam by Cele Zrównoważonego Rozwoju były stałym elementem strategii firm odpowiedzialnych społecznie w Polsce, dlatego szczególnie wspieramy i rozwijamy ten  temat. Nowa strona ma służyć gromadzeniu wiedzy i popularyzacji inicjatyw związanych z Agendą 2030. Chcemy również pokazywać dobre praktyki firm-liderów CSR w Polsce, partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wierzymy, że mogą one być cenną inspiracją nie tylko do naśladowania, ale też rozwoju partnerstw sektorowych i międzysektorowych dla realizacji SDGs w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Użytkownicy portalu na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs znajdą aktualności związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rozwijana również będzie specjalna sekcja poświęcona publikacjom i dokumentom, zaś od strony praktycznej zapoznać się będzie można z dobrymi praktykami firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyczyniającymi się do realizacji SDGs.

Dzień ONZ

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) opublikowało stronę odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs 24 października, czyli w obchodzony wówczas Międzynarodowy Dzień ONZ. Spotkanie z tej okazji odbyło się dzięki współpracy FOB z Rodziną ONZ w Polsce.

Tego dnia również FOB ogłosił nowy projekt #SustainHack (https://odpowiedzialnybiznes.pl/sustainhack/) oraz ukazał się pierwszy w Polsce e-book poświęcony hackathonom w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/e-book-hackathony-csr/). To publikacja autorstwa ChallengeRocket.com, której partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat nad publikacją objął Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

Osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu i partnerstw sektorowych, międzysektorowych i innowacyjnego podejścia. Tylko wówczas będziemy mogli odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, wyznaczone między innymi przez Agendę 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju. Z tego też powodu Forum Odpowiedzialnego Biznesu postanowiło zorganizować #SustainHack, czyli pierwsze w Polsce połączenie interdyscyplinarnego maratonu technologiczno-biznesowego. Już dziś zapraszam na jego rozstrzygnięcie, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas 7. Targów CSR. Wierzę, że wydany przez Challenge Rocket e-book będzie inspiracją dla biznesu, aby szukać kolejnych nowatorskich rozwiązań sprzyjających społeczeństwu i naszej planecie – dodaje Strzelczak.

FOB na rzecz SDGs

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest zaangażowane w promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju i edukację w tym zakresie. Już w 2015 roku organizacja wydała analizę tematyczną „Cele Zrównoważonego Rozwoju – plan działań dla ludzi i planety” . Dołączyła do Partnerstwa „Razem dla środowiska”, inicjatywy Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ośrodka realizującego w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Od 2017 roku największy w Polsce przegląd dobrych praktyk CSR, przygotowany przez FOB, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” uwzględnia Cele Zrównoważonego Rozwoju . Od października 2017 roku użytkownicy portalu Odpowiedzialnybiznes.pl mogą czerpać informacje o SDGs zagregowane na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs.

źródło: informacja własna