Odpowiedzialny biznes

19 sierpnia 2010

Zapraszamy do lektury dodatku tematycznego Boston Media, który ukazał się wraz z wydaniem Rzeczpospolitej z 9 grudnia 2009. Forum czuwało nad zawartością merytoryczną publikacji. Dodatek poświęcony został tematyce tegorocznej konferencji Forum – budowaniu relacji z interesariuszami w trudnych czasach. (Boston Media, 09.12.2009)