Odpowiedzialny biznes według polskich studentów

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 10 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
6 października 2013

Wkrótce poznamy laureatów ósmej już edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. –  Jako praktyk biznesu oceniam, że zgłoszone prace posiadają przede wszystkim walor użyteczności. To nie były tylko teoretyczne dywagacje, ale konkretne, praktyczne wskazówki. Widać z tego, że studenci wiedzą, co to znaczy odpowiedzialny biznes i umieją tę wiedzę przekazać w ciekawy sposób – mówi Artur Nowak Gocławski z ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, członek jury konkursu, a także pomysłodawca i współorganizator konferencji „Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”, podczas której zostaną uhonorowani zwycięzcy. Odpowiedzialnybiznes.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Podobnie poziom konkursu ocenia również dr Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, przewodniczący jury. – Społeczna odpowiedzialność biznesu i różnorodne zagadnienia etyki w biznesie to coraz bardziej pasjonujący temat dla studentów, którzy kończą okres nauki. Dlatego w konkursie mamy często prace na bardzo wysokim poziomie: przede wszystkim widać autentyczne, osobiste zaangażowanie, dużą wiedzę wyniesioną raczej z własnych poszukiwań i lektur niż wykładów na uczelni a także przekonanie, że biznes można i należy prowadzić odpowiedzialnie. Być może nawet niektórym absolwentom takie przekonanie pozostanie na dłużej.

Taki też jest cel konkursu Verba Veritatis: kreowanie i umacnianie postaw etycznych wśród obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz konsumentów.

W tym roku na konkurs wpłynęło 36 prac: 7 doktorskich, 16 magisterskich, 11 licencjackich, 1 inżynierska i 1 podyplomowa. Zgłaszali się zarówno studenci studiów dziennych jak i zaocznych z kilku najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce.

W pracach konkursowych dominowała tematyka różnorodnych form odpowiedzialności społecznej w biznesie. Autorzy skupiali się na jednej firmie, lub branży; często opisywane były konkretne typy społecznej odpowiedzialności np. partnerstwo biznes-NGO, marketing zaangażowany społecznie, sprawozdawczość pozafinansowa, komunikacja społeczna, itp.

Organizatorami konkursu Verba Veritatis są Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych i Akademia Leona Koźmińskiego. Patronat honorowy nad konkursem objęły: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami konkursu są Centrum Finansowe Banku BPS, Wydawnictwo ConCorda oraz ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych.

Laureatów konkursu poznamy już 17 października podczas konferencji „Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”. W trakcie konferencji poruszane będą takie zagadnienia jak: znaczenie misji i wartości dla strategii przedsiębiorstwa, czy odpowiedzialność instytucji finansowych za budowanie zaufania publicznego. Podczas konferencji odbędzie się również dyskusja, w której udział wezmą członkowie zarządów największych instytucji finansowych, banków i towarzystw ubezpieczeniowych, a którą moderować będzie red. Maciej Samcik z Gazety Wyborczej, autor popularnego bloga „Subiektywnie o finansach”.

Jednocześnie w programie konferencji przewidziano prezentację dobrych praktyk pochodzących spoza sektora usług finansowych – m.in. z firm GlaxoSmithKline, Microsoft, Kompania Piwowarska.

Ponadto w trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: Kamil Wyszkowski z Biura UNDP w Polsce (lokalne znaczenie Global Impact), Irena Pichola z PwC (Branża finansowa w Wizji 2050), Paweł Niziński z Goodbrand (Zaufanie, zaangażowanie i kapitał społeczny w budowaniu marek).

Konferencja „Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”, której szczegółowy program znaleźć można na stronie www.nienieodpowiedzialni.pl odbywa się w ramach prowadzonej  od lat przez KPF, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Akademię Leona Koźmińskiego Konferencji Prakseologiczno-Etycznej.

Partnerami konferencji „Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?” są Euro Bank SA i Generali SA. Współorganizatorami są: Fundacja Będę Kim Zechcę i Katedra Teorii Zarządzania SGH.

Patronat mediowy nad konferencją objęły redakcje: Bankier.pl, portal odpowiedzialnybiznes.pl, PRoto.pl, THINKTANK oraz Stowarzyszenie Prasy Firmowej.

Źródło: informacja prasowa