Odpowiedzialny biznes w latach 1918-1939. Wyjątkowa publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

17 grudnia 2018

Dwudziestolecie międzywojenne to czas formowania się zarówno nowej państwowości, jak i polskiej gospodarki. W okresie przemian pojawiły się również inicjatywy przedsiębiorców, którzy stali się prekursorami społecznej odpowiedzialności biznesu w kraju. Temat ten ukazuje najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydana z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości, pt. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki”. Partnerami publikacji są: PKN ORLEN, PGNIG.

Premiera raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki” miała miejsce 17 grudnia br.

POBIERZ PUBLIKACJĘ W PDF >> 

Polska po 1918 roku, odzyskująca niepodległość i jednocząca pozaborowe ziemie, to kraj zróżnicowany pod kątem legislacyjnym, społeczno-kulturowym i rozwojowym. Władze odrodzonej Rzeczpospolitej stanęły przed trudnym wyzwaniem gospodarczej odbudowy państwa, w tym stworzenia fundamentów polskiej przedsiębiorczości. Pojawiły się pierwsze akty regulujące kwestie dotyczące prawa pracy m.in. określające podstawowe obowiązki pracodawców czy warunki zatrudnienia. Jednak część inicjatyw prospołecznych wynikała także z wrażliwości przedsiębiorców, dając początek myśli odpowiedzialnego biznesu, a także niosąc swój wkład w zrównoważony rozwój kraju.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki” w swojej formie nawiązuje oczywiście do wydawanego od wielu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zestawienia dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w Polsce, ma jednak nieco inny, bardziej naukowy charakter. Autorkom książki zależało na ukazaniu szerszego kontekstu funkcjonowania przedsiębiorczości w okresie międzywojennym – na tym tle zaś przedstawiły, opierając się na dostępnych materiałach źródłowych, obszerny katalog różnorodnych praktyk prospołecznych stosowanych przez właścicieli fabryk z tamtego okresu. I choć współcześnie niektóre z tych działań mogą wydawać się oczywiste (np. kwestie ubezpieczeń pracowników czy bezpieczeństwa w miejscu pracy), jednak wówczas były znakiem innowacji i niesztampowego myślenia przedsiębiorcówpodsumowuje we wstępie do publikacji Marzena Strzelczak dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki” prezentuje obraz II Rzeczypospolitej z perspektywy prekursorów społecznego zaangażowania, stanowiącego podwaliny tego co współcześnie nazywamy społeczną odpowiedzialnością. Pierwsza część publikacji ukazuje rozwój gospodarczy ziem Rzeczypospolitej w okresie międzywojnia. Druga przedstawia działania odpowiedzialnego biznesu w obszarach: praktyki w miejscu pracy, środowisko naturalne, zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. Raport kończy dossier firm, które wyróżniały się na tym tle w latach 1918-1939.

Autorki publikacji: dr Małgorzata Łapa, dr Agata Gruszecka-Tieśluk.

Wydawca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy: PKN ORLEN, PGNIG

Patron: Muzeum Niepodległości

Partner medialny: Rzeczpospolita

źródło: informacja własna