Odpowiedzialny biznes w Gdańsku – ogłoszono raport poświęcony dobrym praktykom firm

25 kwietnia 2016

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS, Polpharma,

Od 14 lat Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. 25 kwietnia w Olivia Sky Club w Gdańsku odbyło się jego regionalne ogłoszenie, a partnerami wydarzenia były firmy Grupa LOTOS i Polpharma.

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz istotniejsza dla firm działających w Polsce. Z roku na rok wzrasta liczba realizowanych w tym zakresie praktyk, co potwierdza tegoroczna odsłona Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, do której zgłoszono rekordową liczbę działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – 813 (suma praktyk zgłaszanych po raz pierwszy i długoletnich; w ubiegłym roku łącznie było 684). Wśród nich znalazły się inicjatywy realizowane na Pomorzu, w tym przez firmy Grupa LOTOS i Polpharma – partnerów regionalnego ogłoszenia Raportu.

Regionalne spotkanie to zawsze dobra okazja do kontaktu z lokalną społecznością w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W ten sposób różni interesariusze firm zyskują dostęp do informacji o aktywności działających na ich terenie firm, mogą z przedstawicielami biznesu bezpośrednio porozmawiać o wyzwaniach i problemach regionu, dowiedzieć się więcej o dotyczących ich programach. Firma z kolei rozwija dialog z przedstawicielami poszczególnych grup interesariuszy, co dla firm odpowiedzialnych społecznie jest zawsze szczególnie ważne – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Łącznie do Raportu zgłosiło swoje praktyki 137 firm, a wśród nich 35 reprezentuje sektor MŚP. Raport stanowi więc przegląd odpowiedzialnego biznesu pod względem sektorowym, ale również branżowym. Grupuje dobre praktyki według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Najwięcej praktyk w tegorocznej edycji Raportu zawierają obszary „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” oraz „praktyki z zakresu pracy”.

Praktyki CSR Grupy LOTOS

Podczas regionalnego ogłoszenia w Gdańsku Grupa LOTOS zaprezentowała realizowane przez firmę, wybrane praktyki CSR, które znalazły się na łamach Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”. Fundusz grantowy w ramach Forum Inicjowania Rozwoju, Kampania „Pomaganie przez tankowanie”, Program adaptacyjny dla nowo zatrudnionych pracowników „Wsparcie na starcie” czy Projekt „Rusz się z LOTOS Running Team” to tylko niektóre z 13 przykładów dobrych praktyk LOTOSU z  Raporcie FOB, które przybliżone zostały podczas wydarzenia.

– LOTOS jako Partner Strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat zgłasza swoje projekty do tej najważniejszej publikacji FOB. Tak duża liczba zakwalifikowanych dobrych praktyk LOTOSU utwierdza w przekonaniu, że przyjęta przez nas polityka prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny zmierza w dobrym kierunku. Pozwala nam to kształtować dobrą pozycję firmy i wspiera budowę przewagi konkurencyjnej na rynku – podsumowuje Jowita Twardowska, Z-ca Dyrektora Generalnego ds. Korporacyjnych, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Grupa LOTOS.

Praktyki CSR Polpharmy

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z działaniami CSR Polpharmy. Prezentacja dotyczyła czterech z 11 praktyk firmy ujętych w raporcie: wdrożenia strategii CSR i Kodeksu Postępowania Dostawców, a także kampanii „Ciśnienie na życie” oraz charytatywnej sztafety jubileuszowej POLPRUN, w której wzięło udział ponad 700 pracowników.

– Coroczny raport FOB jest dla nas i wielu innych firm źródłem cennych inspiracji. Stale rosnąca liczba publikowanych praktyk oraz ich pomysłowość i dojrzałość pokazują rozwój idei CSR w Polsce. Cieszymy się, że wśród najlepszych praktyk wybranych do raportu znalazło się aż 11 inicjatyw Polpharmy. Ucząc się od innych, chętnie dzielimy się również swoim doświadczeniem, a raport FOB  jest do tego znakomitym forum ­– mówi Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharmy.

Ogłoszenia w regionach

W tym roku, oprócz premiery Raportu w Warszawie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizuje lokalne ogłoszenia Raportu w różnych regionach Polski. Partnerami wydarzeń będą firmy, których dobre praktyki znalazły się w publikacji. Spotkania są bezpłatne i kierowane do przedstawicieli firm, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i okołobiznesowych oraz uczelni działających w danym regionie.

Ogłoszenie raportu odbyło się już w Zielonej Górze. Kolejne ogłoszenia są planowane w Płocku, Dąbrowie Górniczej, Poznaniu i Rzeszowie. Szczegóły i rejestracja na kolejne ogłoszenia na stronach dedykowanych wydarzeniom.

Raport

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej w portalu odpowiedzialnybiznes.pl.