Odpowiedzialny biznes w cyfrowej rzeczywistości. Dobiegły końca 5-dniowe Targi CSR online

12 października 2020

Ósma edycja Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia o odpowiedzialnym biznesie i zrównoważonym rozwoju, odbyła się w dniach 5-9 października br. i po raz pierwszy przebiegła w formule online. Wydarzenie zorganizowano w pionierskiej formule na trzech platformach: wystawowej, konferencyjnej oraz networkingowej, generując odpowiednio ponad 15 tys. wejść na wszystkie stoiska targowe, przyciągając blisko 3500 widzów oraz prawie 600 unikalnych uczestników części networkingowej.

W Targach CSR online wzięło udział 57 wystawców – firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji, prezentujących swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności. Stoiska można było zwiedzać na platformie WebExpo. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizator wydarzenia, podało dane o ruchu na platformie targowej, który łącznie wyniósł 15 215 wejść na wszystkie stoiska.

Gdy na wiosnę tego roku, ze względu na panujący wówczas reżim sanitarny, podejmowaliśmy decyzję o radykalnej zmianie formuły i daty Targów CSR, wiedzieliśmy, że staniemy przed bardzo dużym wyzwaniem zarówno w sferze organizacyjnej, jak i komunikacyjnej. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nam zaufali i wykazali odwagą akceptując zupełnie nowe, nieznane  rozwiązanie. Dziękujemy partnerom wydarzenia, wystawcom, organizatorom paneli i ich gościom, patronom, i wszystkim, którzy Targi CSR śledzili i angażowali się w wydarzenie. To sukces Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ale też w dużej mierze sukces odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Trudna sytuacja nie zmieniła zaangażowania i zainteresowania dalszym rozwojem społecznej i środowiskowej odpowiedzialności w Polscemówi Marzena Strzelczak, pezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przegląd stoisk targowych dostępny jest w mediach społecznościowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

Część konferencyjna

Tematem części konferencyjnej 8. Targów CSR było środowisko naturalne. 15 paneli dyskusyjnych, które odbyły się w trakcie wydarzenia, dotyczyło tematów takich jak m.in. eliminacja plastiku, kryzys klimatyczny, zrównoważone miasta, redukcja emisji gazów cieplarnianych, proekologiczne rozwiązania czy wpływ pandemii na priorytety środowiskowe. Ponadto zostały poruszone tematy dotyczące wolontariatu, rynku pracy oraz kwestii pracowniczych. Nagrania z części konferencyjnej dostępne są na stronie wydarzenia >> 5-dniową transmisję na żywo z wydarzenia śledziło łącznie blisko 3500 widzów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracowało w tym zakresie z firmą Stream Online.

Część networkingowa

Podczas 8. Targów CSR zastosowano nowe, jak na polskie realia branżowe, narzędzia do networkingu. Wystawcy, jak i wirtualni zwiedzający mogli wziąć udział w sesjach networkingowych na platformie Remo.co, obsługa której była wspierana przez Venture Cafe (więcej informacji tutaj). Łączna liczba unikalnych użytkowników wyniosła 577.

Główną platformą wiedzy o przebiegu wydarzenia była strona Odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR. Targom CSR towarzyszyło hasło „Środowisko! biznesowe i naturalne”. Ze względu na organizację targów w roku jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaplanowało również dodatkowe elementy wydarzenia związane z obchodami.

Targi CSR online kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane zarówno do biznesu, jak i jego otoczenia: społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Formuła online sprawiła, że każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mógł przez 5 dni brać czynny udział w Targach CSR.

Targi CSR są największym wydarzeniem CSR-owym w Polsce, organizowanym od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także oferowanych usług i podejmowanych w tym zakresie inicjatyw. Kolejna edycja odbędzie się w 2022 roku.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Lista wystawców: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/

Część konferencyjna: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/

Część networkingowa: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/networking/

Kampania #5latSDGs: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/5latsdgs/

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: facebook.com/events/1275927272614450/

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Newsletter Targów CSR: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/newsletter-targow-csr/

Organizacje i media wspierające wydarzenie

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: Jeronimo Martins Polska

Partnerzy: ERGO Hestia, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności, Siemens

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl