Odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

27 listopada 2017

Do 17 stycznia (przedłużony termin zgłoszeń) firmy mogą zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Praktyki jak co roku staną się główną częścią największego przeglądu CSR w Polsce – Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Ich rejestracja jest bezpłatna i odbywa się przez formularz dostępny na stronie raport2017.odpowiedzialnybiznes.pl.

W kwietniu ukaże się 16. edycja Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej przygotowanie poprzedza etap naboru działań z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, realizowanych w 2017 roku. Firmy mogą zgłaszać swoje praktyki do 17 stycznia 2018 roku. Prezentacja raportu odbędzie się 12 kwietnia 2018 rok podczas 7. Targów CSR – największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi.

ZGŁOŚ DOBRĄ PRAKTYKĘ

Dzięki rejestracji i publikacji dobrych praktyk w raporcie, firmy mogą w szerszym zakresie komunikować społecznie odpowiedzialne inicjatywy. Dobre praktyki przedstawiane w kolejnych edycjach umieszczane są także w ogólnodostępnej bazie praktyk na portalu, zawierającej już prawie 3 000 praktyk ponad 500 firm.

Nabór praktyk

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2017 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2017 roku.

Praktyki i inicjatywy zostaną zakwalifikowane do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz jednego z siedmiu obszarów normy ISO 26000:

  •         ład organizacyjny,
  •         praktyki z zakresu pracy,
  •         prawa człowieka,
  •         środowisko,
  •         uczciwe praktyki operacyjne,
  •         zagadnienia konsumenckie,
  •         zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Po raz szesnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikuje zestawienie społecznie odpowiedzialnych inicjatyw w Polsce. Ubiegłoroczna, jubileuszowa edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” była pierwszą, w której nowo zgłoszone działania ukazane zostały w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rosnąca liczba zgłoszonych praktyk oraz firm debiutujących w zestawieniu pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności w naszym kraju. Raport stanowi nie tylko najważniejsze źródło informacji o działaniach CSR w Polsce, ale także inspiruje inne organizacje do kreowania nowych społecznie odpowiedzialnych inicjatyw. Osadzenie zgłoszonych praktyk w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju pomaga zrozumieć, jak ważną rolę biznesu  i współpracy w ich realizacji odgrywa w tym procesie biznes i jak istotne jest dostrzeżenie roli współpracy. – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Premiera najnowszej edycji Raportu odbędzie się podczas 7. Targów CSR. Firmy zyskują więc wyjątkową okazję do komunikowania swoich społecznie odpowiedzialnych działań podczas największego wydarzenia CSR w Polsce dodaje Marzena Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, koordynatorka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska@fob.org.pl).

***

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne tutaj.

źródło: informacja własna