Odpowiedzialny biznes i angażowanie interesariuszy zgodnie z nowym tekstem Wytycznych OECD – zgłoszenia na konferencję do 19.06

15 czerwca 2023

Wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Krajowym Punktem Kontaktowym OECD zapraszamy 27 czerwca na konferencję na temat zaktualizowanych Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Z przyjemnością informujemy również, że w panelu „Zaangażowanie i rola interesariuszy w procesie aktualizacji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych” udział weźmie dr Daniel Kiewra z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Chapter Zero Poland.

A z kolei w panelu „Wdrażanie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w praktyce biznesowej” wystąpi Joanna Gorczyca, Dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU S.A., członkini zarządu FOB.

Serdecznie zachęcamy do udziału, zwłaszcza firmy zrzeszone w Programie Partnerstwa FOB.

Rejestracja jeszcze tylko do poniedziałku! Agenda i link do zapisów: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/odpowiedzialny-biznes-i-angazowanie-interesariuszy-zgodnie-z-nowym-tekstem-wytycznych-oecd-dla-przedsiebiorstw-wielonarodowych