Odpowiedzialny biznes w Gdańsku

6 czerwca 2017

W Gdańsku ogłoszono Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. 6 czerwca z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Grupy LOTOS i Polpharmy odbyła się regionalna premiera publikacji.

Co roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydaje największy w Polsce przegląd odpowiedzialnego biznesu. W raporcie za rok 2016 znalazła się rekordowa liczba praktyk CSR – blisko 900, a także firm je zgłaszających – 180. Od wielu lat do tego grona należą Grupa LOTOS i Polpharma. O swoim zaangażowaniu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, prezentując między innymi praktyki opublikowane w raporcie, przedstawiciele tych firm opowiedzieli podczas spotkania 6 czerwca w Olivia Business Centre w Gdańsku. W wydarzeniu wzięło udział około 40 osób.

Pobierz Raport

Grupa Lotos i Polpharma partnerami spotkania w Gdańsku

Grupa LOTOS jako Partner Strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu co roku zgłasza swoje dobre projekty do Raportu FOB. W ostatniej publikacji opisana została dobra praktyka zainicjowana w ubiegłym roku przez Fundację LOTOS – „Fundusz mini grantów realizowany w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego”. W pierwszej edycji tego programu każdy z pracowników miał możliwość złożenia aplikacji na realizację własnego projektu z zakresu wolontariatu. W efekcie 11 projektów wolontariackich otrzymało od Fundacji LOTOS mini granty o maksymalnej wysokości 3000 zł. Zrealizowane działania wolontariackie objęły swoim zasięgiem blisko 1300 odbiorców a pracownicy podczas realizacji swoich projektów przepracowali łącznie 1459 godzin.

Podobny Program Wolontariatu Pracowniczego realizuje Polpharma. Od 2013 roku firma przyznała granty na realizację 100 projektów wolontariatu zgłoszonych przez pracowników. W realizację działań wolontariackich zaangażowało się ponad 500 pracowników, poświęcając na ten cel ponad 10 000 godzin. W  Raporcie FOB znalazło się również 20 innych praktyk Polpharmy, a wśród nich zaprezentowana na spotkaniu Strategia Zrównoważonego Łańcucha Dostaw. Firma oczekuje od swoich partnerów handlowych spełnienia wysokich standardów określonych w Kodeksie Postępowania Dostawców. W tym celu Polpharma edukuje swoich dostawców, wprowadza narzędzia oceny ryzyka i przygotowuje się do pierwszej serii audytów etycznych.

Uczestnicy spotkania wzięli udział również w warsztacie poświęconym wolontariatowi pracowniczemu, który poprowadził Karol Krzyczkowski, koordynator projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Programy wolontariatu pracowniczego stanowią jedną z popularniejszych inicjatyw CSR w Polsce. Przykłady tych działań opisujemy również w naszym raporcie. Pracodawcy doceniają taką formę zaangażowania. Dzięki wolontariatowi mają możliwość m.in. włączenia pracowników w politykę CSR firmy, aktywnego podejmowania kwestii społecznych, ale również integrowania i motywowania zespołu – mówi Karol Krzyczkowski.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.

źródło: informacja własna