Odpowiedzialni za odpowiedzialny biznes w Polsce

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
20 października 2015

Znani są już laureaci pierwszej edycji ogólnopolskiej Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, która jako jedyna dotyczy wyróżnienia osób, a nie firm zasłużonych dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jej organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowego patronatu udzielił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Do tej pory w Polsce nie było nagrody, która doceniałaby pracę osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele rankingów, zestawień, konkursów skupiało się na osiągnięciach firm. Jednak za ich sukcesami stały konkretne osoby: koordynatorzy, menedżerowie, prezesi, ale również wspierający ich przedstawiciele otoczenia biznesowego: organizacji pozarządowych, uczelni, administracji publicznej. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” ma właśnie doceniać tych, którzy swoim osobistym zaangażowaniem i kreatywnym podejściem przyczyniają się do upowszechniania idei CSR w Polsce, a ich działania i decyzje wpływają na standardy obowiązujące w przedsiębiorstwach.

– Wybór zwycięzców to zawsze wielkie wyzwanie dla jurorek i jurorów. Szczególnie w pierwszej edycji wyróżnienia, gdy nie wiemy, jakie zgłoszenia otrzymamy. Premierowa odsłona Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” jednak dowiodła, że w Polsce działa wielu ludzi zaangażowanych, zmotywowanych, aby tej pozytywnej zmiany biznesu dokonywać. W roku jubileuszu „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” postanowiliśmy również specjalnie wyróżnić osoby, które na rzecz tej zmiany pracują od wielu lat, których zasługi dla CSR w Polsce są wyjątkowe. Stąd – Nagroda Jubileuszowa – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jurorka Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

Werdykt jury – „Człowiek, który zmienia biznes 2014”

Zwycięzcy pierwszej edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali 20 października br., w Warszawie w Teatrze Stanisławowskim w budynku Starej Pomarańczarni, w Łazienkach Królewskich. Laureaci zdobyli wyróżnienia łącznie w czterech kategoriach. Dwie główne dotyczą „biznesu” i „sektora pozabiznesowego”, do których zgłoszono odpowiednio 45 i 15 kandydatur. W każdej przyznane zostały po trzy równorzędne nagrody. Oceny dokonało jury, w skład którego weszli między innymi: s. Małgorzata Chmielewska, prof. Jerzy Hausner, prof. Anna Giza-Poleszczuk, dr hab. Marek Kosewski, prof. Elżbieta Mączyńska (pełna lista uczestników.

Laureaci kategorii „Biznes”

 • Artur Nowak-Gocławski, pomysłodawca, współzałożyciel i szef ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych (uzasadnienie: za podjęcie tematu społecznej odpowiedzialności biznesu w trudnej branży finansowej, za sukces w prowadzeniu spółdzielni, w której modelu biznesowym nieodłączną część stanowi troska o interesariuszy),
 • Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. (uzasadnienie: za stworzenie pierwszej w Polsce organizacji rolniczej typu think-tank pod nazwą Centrum Kompetencji Puławy, będącej platformą współpracy między przedsiębiorcami rolnymi, doradcami rolnymi, instytucjami nauki i biznesem),
 • Krzysztof Przyłucki, Właściciel, Folwark Łękuk (uzasadnienie: za przekształcenie upadłego PGRu Łękuk w prężny ośrodek turystyczny, edukujący turystów z zakresu ochrony środowiska i wydatnie wpływający na sytuację gospodarczą najbliższej okolicy poprzez rozwój sieci kooperacji z lokalnymi mieszkańcami i małymi przedsiębiorcami).

Laureatki i laureaci kategorii „Sektor pozabiznesowy”

 • Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu „Pracodawcy Pomorza” (uzasadnienie: za szeroko zakrojoną i wieloaspektową działalność na rzecz popularyzacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z Pomorza),
 • Monika Hinc, Prezes Fundacji Inicjowania Rozwoju “UP Foundation” (uzasadnienie: za stworzenie platformy współpracy z ponad 20 instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi promującej ideę społecznej odpowiedzialności na rzecz rozwoju lokalnego na Pomorzu. Za rozwój, tworzonych w ramach współpracy międzysektorowej, kluczowych projektów Fundacji, jak Forum Inicjowania Rozwoju, czy Fundusz Grantowy),
 • Magdalena Rojek-Nowosielska, Adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (uzasadnienie: za zaangażowanie na rzecz promocji tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku akademickim. Za szeroko zakrojoną pracę naukową i dydaktyczną z zakresu CSR).

TVP Info – nagroda widzów

Kolejna kategoria dotyczy „Człowieka, który zmienia biznes według widzów TVP Info”, partnera medialnego nagrody. Redakcja portalu tvp.info spośród zgłoszonych do części „biznes” nominowała 10 osób. Następnie,  w głosowaniu internetowym przez stronę www, widzowie TVP Info  wskazali zwycięzcę.

Najwięcej głosów i jednocześnie tytuł „Człowieka, który zmienia biznes według widzów TVP Info” zdobyła:

 • Izabella Rokicka, Dyrektor Działu Komunikacji, Zrównoważonego Rozwoju i Public Affairs, Członek Zarządu; Prezeska Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, CEMEX Polska.
 • Miejsce drugie w głosowaniu zajęła Anetta Jaworska-Rutkowska, Senior External Relations and CSR Manager, Jeronimo Martins Polska S.A., a
 • Miejsce trzecie Andrzej Połojko, Dyrektor Generalny, Flextronics International Poland Sp. z o.o..

Nagroda Jubileuszowa

Ostatnie wyróżnienie to Nagroda Jubileuszowa, przyznana za 15-letni wkład w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Tego wyboru dokonał Zarząd Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu z przedstawicielami firm partnerskich organizacji, z których każdy mógł oddać głos na 3 osoby. Specjalna nagroda dedykowana została śp. Andrzejowi Brzozowskiemu, współzałożycielowi Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wybitnemu wykładowcy i jednocześnie praktykowi CSR. Jej zdobywcami zostali:

 • Małgorzata Chmielewska
 • Bolesław Rok

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” to pierwsze wyróżnienie w Polsce poświęcone w pełni docenieniu osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu. Nagroda została ustanowiona w 2015 roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Inicjatorem jej powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pierwszą edycję Nagrody swoim honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Nagrodę „Ludzie, którzy zmieniają biznes” wspierają

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Patroni: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Sieć SPLOT

Partner medialny: TVP INFO

Regionalny patron medialny: TVP Kielce

Patroni medialni: PAP Biznes, Personel i Zarządzanie, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, csr.forbes.pl, GazetaPraca.pl, ngo.pl