Odpowiedzialne firmy szybko odpowiedziały na nowe wyzwania

17 marca 2021

Dotyczy firmy: Adamed Pharma, Fundacja Veolia Polska, LPP,

Jak biznes zdał kolejny egzamin z odpowiedzialności wobec swoich interesariuszy, w tym pracowników? Jak organizacje mogą wspierać społeczności lokalne i służbę zdrowia? Jak wygląda wolontariat w warunkach pandemii? O tych zagadnieniach w rocznicę wystąpienia pandemii w Polsce rozmawiały uczestniczki debaty „Odpowiedzialność w czasach zarazy”, zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” w ramach projektu „Biznes odpowiedzialny w Polsce”.

Uczestniczki prowadzonej przez red. Anitę Błaszczak debaty „Rzeczpospolitej” wskazywały na m.in. potrzebę aktywnego włączania się organizacji w zaspokajanie potrzeb społecznych.

Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przypomniała, że tuż po wybuchu pandemii w Polsce FOB przeprowadził szerokie badanie opinii pracowników o działaniach pracodawców (pobierz raport >>).

–  Już wtedy, kiedy trzeba było działać szybko, poruszając się po zupełnie nieznanym terenie, biznes zareagował bardzo szybko, sprawnie i odpowiedzialnie. Pierwsze działania dotyczyły informowania o kwestiach bezpieczeństwa, ale też przestawienia się na pracę zdalną. Od początku biznes był też zaangażowany w działania na rzecz interesariuszy – powiedziała Marzena Strzelczak.

Prezeska i dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu mówiła także o zmianach dotyczących zarówno rynku pracy, jak i sposobów prowadzenia biznesu.

– Przede wszystkim miejsce pracy uległo i będzie ulegać radykalnej zmianie. Praca zdalna powoduje ogromne obciążenie psychiczne, nie ułatwia, wręcz utrudnia godzenie różnych ról. A dla pracodawców oznacza wyzwania dotyczące włączania się w indywidualne kwestie życiowe na skalę wcześniej niespotykaną. To np. rozwiązania wspierające łączenie obowiązków opiekuńczych i zawodowych. Drugie wyzwanie dotyczy nowej formy pracy w zespołach. Firmy zadają sobie pytanie, jak motywować i budować wspólnotę. Choć zdalnie narzędzia pracy i komunikacji działały już wcześniej, to nie na taką skalę. Trzecie wyzwanie związane jest ze zmianą paradygmatu prowadzenia biznesu. Widzimy szereg regulacji na poziomie UE związanych z transformacją w kierunku zielonej gospodarki. Na zmiany wskazują różne organizacje. Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w raporcie „Reinventing Capitalism” zaznacza, że obowiązkiem organizacji jest zauważanie tego, co dzieje się wokół, włączanie się w działania na rzecz pozytywnych i koniecznych zmian. Kolejny obszar, związany z poprzednimi, obejmuje całe otoczenie biznesu i oczekiwania interesariuszy dotyczące zaangażowania firm w ważne kwestie społeczne i ekonomiczne – wymieniała Marzena Strzelczak.

W debacie udział wzięły także przedstawicielki firm partnerskich FOB: Katarzyna Dubno (dyrektorka ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, Adamed), Agata Mazurek-Bąk (członkini zarządu, dyrektorka personalna Grupy Veolia w Polsce) oraz Patrycja Zbytniewska (prezeska zarządu Fundacji LPP).

Podsumowanie debaty dostępne jest na stronie „Rzeczpospolitej” tutaj >>

Źródło: rp.pl