Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja tematem konkursu dla dziennikarzy

17 lutego 2020

Artykuły związane z realizacją rozwiązań z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w procesach dotyczących konsumpcji i produkcji stały się tematem jednej z trzech kategorii w konkursie „Pióro odpowiedzialności”. Inicjatywa kierowana jest do dziennikarzy i ekspertów CSR. Trwa nabór zgłoszeń poprzez stronę: odpowiedzialnybiznes.pl/pioro.

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” pozwala wyłonić i nagrodzić najciekawsze artykuły na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, opublikowane w minionym roku. Obok kategorii prasowej i eksperckiej, autorzy mogą przesyłać zgłoszenia do kategorii tematycznej. W tym roku dotyczy ona „odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji”. Zagadnienie będące tematem kategorii odnosi się m.in. do kształtowania zrównoważonych stylów konsumpcji, przeciwdziałania marnotrawstwu żywności, efektywnego zużycia zasobów, obniżania poziomu powstawania odpadów czy popularyzacji zrównoważonych zamówień publicznych. Kategoria koresponduje z 12. Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zawartym w tzw. Agendzie 2030. Wraz z pozostałym 16 Celami Zrównoważonego Rozwoju stanowi plan dla świata z perspektywą realizacji do 2030 roku.

Teksty, które zostały poświęcone odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych kategorii, można zgłaszać do 29 lutego poprzez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/pioro. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas 8. Targów CSR, 29 października 2020 r. (nowy termin), Centrum EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14).

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” daje możliwość docenienia dziennikarzy i ekspertów CSR podejmujących ważne społecznie i środowiskowo tematy. Trudno przecenić znaczenie budowania świadomości zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, współpracy w tym zakresie, również indywidualnej odpowiedzialności każdego z nas. Publikacje, które oceniamy w naszym konkursie popularyzują te zagadnienia, edukacja jest w końcu kluczem do zmiany postaw i wspiera pożądane zmiany w biznesiemówi Marzena Strzelczak, przewodnicząca jury konkursu oraz dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Czas zatem wyróżnić najlepsze teksty opublikowane w 2019 roku, więc teraz serdecznie zachęcamy do zgłaszania tych, które Państwa zdaniem na to zasługujądodaje.

Przebieg konkursu

Zakwalifikowane artykuły zostaną ocenione przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, naukowców oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna (w formie statuetki) lub nagroda specjalna (w formie dyplomu). Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem (w formie dyplomów).

Zwycięzcy 10. edycji Pióra odpowiedzialności zostaną ogłoszeni 29 października 2020 r. (nowy termin) podczas 8. Targów CSR, w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny; odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr).

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 10 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie internetowej konkursu >>

Link do regulaminu >>

Źródło: Informacja własna