Od zapobiegania czynnikom ryzyka i korupcji do innowacji. Jak powinna zmienić się strategia Unii Europejskiej względem odpowiedzialnego biznesu?

4 lutego 2015

W czasie spotkania plenarnego Forum Interesariuszy CSR Europe uzgodniono wspólne stanowisko względem przyszłego kształtu Europejskiej strategii CSR na lata 2015-2019. W czasie sesji, która odbyła się w Brukseli rozmawiano o rezultatach jakie przyniósł komunikat dotyczący CSR z 2011 roku.

CSR Europe – organizacja, wspierana przez 40 instytucji promujących społeczną odpowiedzialność biznesu, w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i reprezentujących głos ponad 10 000 firm z całego kontynentu wskazała główne postulaty związane z nową strategią. Powstały one w odpowiedzi na rozpoczęte w ubiegłym roku przez Komisję Europejską konsultacje o których pisaliśmy na naszym portalu. Wszystkie wnioski można zamknąć w haśle „od ograniczania ryzyka do innowacji”.

Wśród propozycji, które powstały w czasie spotkania znalazły się:

  • Stworzenie większego balansu pomiędzy rozumieniem CSR jako dążeniem do ograniczania czynników ryzyka, a odpowiedzialnością biznesu niosącą poprawę innowacyjności i umożliwiającą odpowiedź na potrzeby społeczne.
  • Postawienie w centrum działań CSR kwestii pracowniczych, a w pierwszej kolejności włączenia na rynek pracy ludzi młodych.
  • Wdrożenie strategii na rzecz bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw i praw człowieka.
  • Wykorzystanie ogólnoeuropejskich nagród CSR Awards by sprowadzić działania CSR firm do wymiaru bardziej lokalnego.
  • Poszukiwanie synergii z innymi działaniami podejmowanymi na szczeblu europejskim w celu zapewnienia efektywnego wdrażania dyrektywy o raportowaniu danych pozafinansowych.

Europejska strategia CSR 2020 nie powinna skupiać się wyłącznie na minimalizowaniu ryzyka, ograniczaniu nadużyć i transparentności, ale także wspierać przedsiębiorstwa, które będą wdrażać nowe produkty i usługi przyczyniające się do budowania wspólnej wartości i bardziej zrównoważonego życia nas wszystkich – powiedział Étienne Davignon, Prezydent CSR Europe.

W czasie spotkania szczególną rolę przykładano do roli włączania osób młodych na rynek pracy. Zwrócono także uwagę na możliwość szukania punktów wspólnych z takimi unijnymi programami jak Youth Guarantee, Erasmus+, a także programami realizowanymi w poszczególnych krajach.

Zapraszamy także do prześledzenia informacji jakie umieszczali uczestnicy konferencji na Twitterze korzystając z hashtaga „#CSR2015”.

Źródło: informacja prasowa