Ochrona bioróżnorodności to sprawa każdego z nas. Firmy na całym świecie dołączają do inicjatywy Business For Nature

8 lipca 2020

Koalicja Business for Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zainicjowała Call to Action dotyczące przeciwdziałania utracie bioróżnorodności. Firmy z całego świata wzywają rządzących do wspólnych ambitnych działań na rzecz przyrody.

Zdrowe społeczeństwa, odporne gospodarki i dobrze prosperujące firmy opierają się w znacznej mierze na naturze. Ponad połowa światowego PKB jest zależna od przyrody. Jednocześnie postępująca ingerencja człowieka w ekosystemy stanowi ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności i w efekcie dla nas wszystkich.

Wiele firm już teraz traktuje środowisko naturalne priorytetowo. Jednak te działania powinny zostać uzupełnione i wsparte przez ambitne cele rządzących, polityki, które pozwolą chronić i odbudowywać różnorodność biologiczną.

Koalicja Business for Nature, której Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem, wzywa więc biznes z całego świata do włączenia się w Call to Action, poprzez który chce dać jasny sygnał rządzącym, że ochrona natury i odbudowa bioróżnorodności powinna znaleźć się w centrum ich polityk i działań. O inicjatywie pisał ostatnio m.in. The Telegraph tutaj >>

Zachęcamy firmy do dołączenia do inicjatywy i podpisanie Call to Action. Akcja trwa do 1 września.

Więcej informacji tutaj >>