Ocena wpływu firm na środowisko coraz ważniejszą potrzebą

11 czerwca 2021

Człowiek swoją działalnością zmienia otaczający nas świat wpływając negatywnie nie tylko na klimat, ale też na różnorodność biologiczną, czystość powietrza i wody. Tymczasem światowa gospodarka w dużym stopniu zależna jest od otaczającej nas natury. Dlatego ocena wpływu firm na środowisko i wpływu zmian w środowisku na biznes staje się coraz ważniejszą potrzebą. Wsparcie w tym zakresie ma zapewnić powołana właśnie Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.

Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju stało się ważnym tematem dla legislatorów, inwestorów, a tym samym dla firm. Jednak rzetelne raportowanie tematów środowiskowych nie jest łatwe. Wsparcie firm w tym zakresie ułatwi Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Została powołane w celu dostarczenia firmom jasnych i rzetelnych ram w jaki sposób powinny oceniać i prezentować swój wpływ na środowisko.

W obszarze zagadnień klimatycznych firmy mogą korzystać z wytycznych opracowanych przez Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), które przygotowało zestaw wytycznych. Działanie TNFD ma uzupełnić te informacje o kolejne obszary. Celem tej inicjatywy jest przedstawienie instytucjom finansowym i firmom pełnego obrazu ich zagrożeń dla środowiska. Lepsze informacje pozwolą im na uwzględnienie ryzyk i szans dotyczących oddziaływania na otaczającą przyrodę w swoich procesach decyzyjnych. Grupa ma składać się z przedstawicieli organizacji międzynarodowych, finansowych oraz prywatnych firm, zarówno z krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Źródło: eco-business.com