Obywatele Ukrainy nie zapłacą za konto i kartę w Santander Bank Polska

4 marca 2022

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Santander Bank Polska informuje, że nie będzie pobierał opłat za prowadzenie konta i kartę od obecnych i nowych klientów — obywateli Ukrainy.

Obecnych klientów ukraińskich  bank zwolni z opłat za:

 • prowadzenie konta w złotych,
 • prowadzenie konta w walucie,
 • karty debetowe – już wydane do kont w złotych i walucie oraz nowych kart wydanych od 1 marca 2022 r. Zwolnienie dotyczy:
  • opłaty miesięcznej za kartę,
  • opłaty za miniwyciąg (zestawienie ostatnich 10 transakcji drukowane w bankomacie),
  • opłaty za zapytanie o saldo w naszych bankomatach,
  • opłaty za wznowienie karty.

Zwolnienie obowiązuje od 1 marca do 31 maja 2022 r.

Dla nowych klientów – obywateli Ukrainy, którzy otworzą konto od 1 marca 2022 r., Santander Bank Polska oferuje zwolnienie z opłat za:

 • prowadzenie Konta Jakie Chcę,
 • kartę Dopasowaną. Zwolnienie dotyczy:
  • opłaty miesięcznej za kartę,
  • opłaty za miniwyciąg (zestawienie ostatnich 10 transakcji drukowane w bankomacie),
  • opłaty za zapytanie o saldo w  naszych bankomatach.

Zwolnienie z opłat obowiązuje od 1 marca do 31 maja 2022 r. i dotyczy otwarcia kont w naszych placówkach.

Bank zamieścił na swojej stronie także informację w języku ukraińskim:

Ми звільнюємо від оплат громадян України

Наших наявних українських клієнтів ми звільнимо від оплат за:

 • ведення рахунку в PLN,
 • ведення рахунку у валюті,
 • дебетові картки – уже видані до рахунків в PLN та у валюті, а також нові картки, видані від 1 березня 2022 р. Звільнення від оплати стосується:
  • щомісячної плати за картку,
  • оплати за міні-виписку (miniwyciąg – список останніх 10 трансакцій, надрукований у банкоматі),
  • плати за запит про баланс у наших банкоматах,
  • оплати за поновлення картки.

Звільнення від оплати діє від 1 березня до 31 травня 2022 р.

Для наших нових клієнтів – громадян України, які відкриють у нас рахунок від 1 березня 2022 р., ми пропонуємо звільнення від оплат за:

 • ведення рахунку Konto Jakie Chcę
 • картку Dopasowana. Звільнення від оплати стосується:
  • щомісячної плати за картку,
  • оплати за міні-виписку (miniwyciąg – список останніх 10 трансакцій, надрукований у банкоматі),
  • плати за запит про баланс у наших банкоматах.

Звільнення від оплати діє від 1 березня до 31 травня 2022 р. та стосується відкриття рахунків у наших відділеннях.

У цей нелегкий час ми солідарні з громадянами України.”

Źródło: mat. pras.