Obieg zamknięty rozwiązaniem nie tylko dla środowiska

30 października 2017

Dotyczy firmy: Stena Recycling,

Już ponad połowa Polaków wierzy, że wprowadzanie w Polsce gospodarki obiegu zamkniętego wpłynie na ich życie. Osoby świadome konsekwencji tych przemian wiążą je głównie z kwestami środowiskowymi. GOZ to jednak nie tylko korzyści dla natury, ale także dla społeczeństwa i gospodarki. Do zwiększenia świadomości na temat dokonującej się już transformacji gospodarczej przyczyni się nowa inicjatywa Stena Circular Economy Award, do której trwają właśnie zgłoszenia.

Uczymy się jak korzystać z GOZ

W najnowszym badaniu Stena Recycling[1] Polacy, po uprzednim zapoznaniu się z definicją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) odpowiedzieli, czy i jak wprowadzenie w Polsce zasad GOZ może zmienić ich codzienne życie. 45% Polaków stwierdziło, że proces ten prawdopodobnie nie będzie miał na nich wpływu lub nie potrafili odnieść się do tego zagadnienia.

Pobierz infografikę >>

Ci, którzy wiążą transformację gospodarczą ze zmianami w codziennym życiu (55%) zostali zapytani o obszary, w których upatrują tych przemian. Najwięcej odpowiedzi (66%) wskazywało na polepszenie ogólnego stanu środowiska naturalnego, a 49% na czystość powietrza. Już prawie co piąty z badanych wskazuje także na: szansę na nowe miejsca pracy (22%), ułatwienie konserwacji przedmiotów codziennego użytku dzięki rozbudowaniu sieci punktów naprawczych (22%), możliwość zakupienia lepszych jakościowo produktów (23%). 28% osób dostrzega także, że nowe zasady wytwarzania produktów wpłynęłyby na zmniejszenie liczby przedmiotów zaprojektowanych w sposób utrudniający ich naprawę.

– Promowanie idei GOZ niesie ze sobą szereg korzyści gospodarczych i społecznych, dziś jeszcze przez wielu niedostrzeganych. Warto sobie uświadomić, że ta koncepcja może przyczynić się, np. do zwiększenia miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej nawet o 2 miliony. Aby to się udało, ważna jest zmiana naszego podejścia do cyklu życia produktów. Zamiast wyrzucać te zepsute, oddawalibyśmy je do naprawy. Dzięki GOZ pojawiły się także zupełnie nowe instytucje, tzw. zielone miejsca pracy, np. architekt wykonujący projekty budynków energooszczędnych, inżynier spalarni odpadów czy doradca ekologiczny. Wzorem w tym zakresie mogą być nasi zachodni  sąsiedzi – dla porównania jeszcze niedawno w Polsce było zatrudnionych około 40 000 „zielonych” pracowników, podczas gdy w Niemczech dziesięć razy więcej – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Stena Recycling.

Poszukiwany lider GOZ – zgłoszenia do 15 grudnia

Chcąc rozpowszechniać wiedzę na temat GOZ oraz wspierać transformację polskiej gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny, Stena Recycling zorganizowała konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

– Do zgłaszania swojej kandydatury zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą pochwalić się swoimi dobrymi „cyrkularnymi” praktykami. Dodatkowo czekamy także na prezentacje studentów, którzy zaproponują jak promować lub wdrażać zasady GOZ. Chcemy, aby konkurs Stena Circular Economy Award był platformą wymiany wiedzy, dlatego oferujemy 2 kategorie dla przedsiębiorców oraz kategorię studencką. Umożliwiamy także zgłoszenie bardzo różnorodnych projektów. Akcje promujące GOZ wśród pracowników lub lokalnej społeczności, wdrożenie prostych usprawnień redukujących oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko, używanie materiałów z recyklingu jako surowców do produkcji nowych. To oczywiście tylko przykłady, ponieważ pomysłów na dobre praktyki może być naprawdę dużo. Aby aplikować w konkursie należy wejść na stronę Stena Circular Economy Award i wypełnić prosty formularz do czego serdecznie zachęcam. Na przedsiębiorców i studentów czekają atrakcyjne nagrody – dodaje Piotr Bruździak.

Partnerami merytorycznymi konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Reconomy”. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 2 października do 15 grudnia br. Wyróżnieni przedsiębiorcy będą mieli możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, wśród których wymienić można m.in. audyt środowiskowy, plan ekoedukacji czy szkolenie z zakresu transportu odpadów niebezpiecznych. Szczegółowa lista kategorii oraz nagród dla firm stanowi załącznik do Regulaminu. Wyróżniony student lub grupa studentów wygrają notebooki oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ.

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

[1]Badanie zostało zrealizowane w dniach 04-05.07.2017 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1004 Polaków powyżej 16 roku życia.

Źródło: Materiały prasowe