O zmianach klimatu w UE

24 czerwca 2008

Nowa komisja Parlamentu Europejskiego ds. zmian klimatu swoje pierwsze posiedzenie odbyła 22 maja. Jej członkami jest 60 deputowanych Parlamentu z różnych frakcji.

Ich głównym zadaniem będzie wypracowanie propozycji polityki Unii w zakresie zmian klimatu. Komisja będzie także koordynowała przygotowania stanowiska Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących działań (w obszarze zmian klimatu) po 2012 roku, a także będzie badać inne możliwe sposoby odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

Komitet Ekonomiczno – Społeczny : Społeczeństwo obywatelskie jako odpowiedz na zmiany klimatu.

Komitet Ekonomiczno – Społeczny zorganizował 16 maja publiczne wysłuchanie. Lista zaproszonych obejmowała przedstawicieli przemysłu, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i innych organizacji zawodowych. Omawiano praktyczne przykłady działań społeczeństwa obywatelskiego dotyczące codziennego życia, podróżowania, konsumpcji i produkcji. Strony zgadzają się że zarówno pojedynczy obywatel jak i organizacje mają wpływ na zmiany klimatu, ale sygnały potyliczne powinny być jasne. Jeśli zmiany w zakresie polityki transportowej i energetycznej nie pojawią się w tym roku Unia Europejska nie zajmie mocnej i wiarygodnej pozycji w trakcie negocjacji, które odbędą się w grudniu na Bali.

tłum. E. Żórawska