O zarządzaniu ryzykami klimatycznymi na webinarze Programu Partnerstwa FOB

26 kwietnia 2021

Przed jakimi wyzwaniami i szansami będą stawiać biznes zmiany klimatyczne? W jaki sposób ryzyka klimatyczne wpływać będą na jego działalność oraz otoczenie społeczne? Jak praktycznie zarządzać ryzykiem klimatycznym? Odpowiedzi na te pytania poszukiwaliśmy wraz z firmami partnerskimi FOB i Lukem Blowerem, ekspertem WBCSD, podczas ostatniego webinarium Programu Partnerstwa.

Ryzyka klimatyczne są faktem. Nikt poważny już nie poddaje tego w wątpliwość. Aby skutecznie prowadzić biznes i spełniać wymogi wynikające z różnego rodzaju regulacji, niezbędne jest identyfikowanie i uwzględnianie ryzyk klimatycznych w długofalowych strategiach organizacji. Niezidentyfikowane i niezdefiniowane ryzyka można postrzegać również jako stracone szanse dla biznesu.

Jak wynika z ustaleń grupy roboczej i Luke’a Blowera, eksperta WBCSD, w podejście do ryzyk biznesowych musi ulec głębokiemu przekształceniu w wielu aspektach. Dla przykładu, choćby sama ocena horyzontu czasowego obejmującego potencjalny wpływ danego ryzyka powinna zostać poszerzona i wybiegać dużo dalej w przyszłość.

Podczas spotkania dla firm partnerskich FOB Luke Blower przedstawił charakterystykę ryzyk klimatycznych, zwracając uwagę na konieczność skupienia się przez organizacje na tych cechach, które stanowić mogą największe wyzwanie dla prowadzonego biznesu. Ekspert WBCSD podkreślił, że należy zidentyfikować specyficzne procesy i elementy zarządzania ryzykami, które trzeba będzie zmodyfikować, aby włączyć do nich ryzyka klimatyczne. Czyli należy zadać sobie pytanie o to, jak te ryzyka (klimatyczne) wpłyną na już istniejące czynniki ryzyka.

Przedstawiciele/ki partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapoznali się również z dobrymi praktykami rynkowymi w zakresie identyfikacji, oceny i priorytetyzacji różnych ryzyk oraz narzędziami, z których mogą w tym celu korzystać firmy.

O Programie Partnerstwa FOB

Program Partnerstwa to inicjatywa polegająca na kompleksowej współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Przyjmując firmę do grona Partnerów, opieramy się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierzemy pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przyłączeniem do Programu Partnerstwa FOB, więcej informacji można znaleźć tutaj>>