O kryzysie klimatycznym i eliminacji plastiku podczas pierwszego dnia części konferencyjnej 8. Targów CSR online

17 września 2020

Dotyczy firmy: Deloitte, ERGO Hestia, Jeronimo Martins Polska, LPP,

Jakie zmiany są konieczne, aby biznes skutecznie odpowiedział na kryzys klimatyczny? Czy eliminując plastik z opakowań, ocalimy świat? Na te pytania odpowiedzą panelistki i paneliści 8. Targów CSR online, które rozpoczną się 5 października. Tegoroczna edycja największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu potrwa 5 dni.

Kwestie środowiskowe, w tym wyzwania takie jak zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności, to pięć najbardziej prawdopodobnych ryzyk w najbliższych latach, wskazanych w najnowszej edycji “Global Risks Report”. Głównymi wnioskami płynącymi z przygotowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne publikacji są:

  • konieczność prowadzenia długoterminowych projektów biznesowych
  • większe zaangażowanie firm w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
  • uwzględnianie wyzwań środowiskowych i kryzysu klimatycznego w strategiach przedsiębiorstw

Jednocześnie rośnie presja ze strony opinii publicznej, by biznes w większym stopniu angażował się w rozwiązywanie pilnych problemów społecznych i środowiskowych. W tegorocznej edycji badania “Edelman Trust Barometer” zdecydowana większość ankietowanych (92%) uważa, że prezesi/ki powinni brać udział w publicznej dyskusji na tematy istotne z punktu widzenia całego społeczeństwa, takie jak np. zmiany na rynku pracy, nierówności dochodowe czy kwestie etyczne związane z technologią. Jednocześnie według trzech czwartych respondentów przedstawiciele/ki zarządów powinni sami inicjować pozytywne zmiany zamiast czekać na regulacje i działania administracji oraz rządów. 

Oczekiwania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu są najsilniejsze u osób młodszych, wchodzących właśnie na rynek pracy. Jak przekonują autorzy/ki raportu Deloitte, pokoleniom Y i Z nie wystarcza już tylko nadzieja, że świat po ustaniu pandemii COVID-19 będzie lepszy – millenialsi chcą być motorem przemian.

– Wyzwania klimatyczne i środowiskowe wymagają już bardzo konkretnych działań. To kwestia, która dotyczy każdego z nas. Jak wynika z ostatnich badań World Economic Forum,  9 na 10 respondentów na całym świecie pragnie bardziej zrównoważonej przyszłości. Pytanie w jakim stopniu możemy zrezygnować z dawnych przyzwyczajeń na rzecz bardziej przyjaznych środowisku? Inną kwestią jest to, że indywidualne działania – choć są konieczne – nie wystarczą. Potrzebne jest połączenie wysiłków biznesu, administracji i społeczeństwo obywatelskie zintensyfikowały na rzecz zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwej transformacji gospodarek. O inspiracjach i szansach na skuteczne rozwiązania będziemy rozmawiali podczas 8. Targów CSR online. Zapraszamy na nie wszystkich, dla których ważne są dobro naszej planety i spójność społeczna – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

O szansach na nowy model gospodarki podczas Targów CSR online

W przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w marcu br. badaniu, 64% ankietowanych zgodziło się, że musimy traktować środowisko naturalne z większym szacunkiem. Jednocześnie badani uznali, że po pandemii koronawirusa świat może stać się bardziej zrównoważony. 

O tym, po jakie rozwiązania sięgają firmy w odpowiedzi na problemy takie jak kryzys klimatyczny czy zanieczyszczenie plastikiem oraz o wyzwaniach stojących przed biznesem dyskutować będą panelistki i paneliści pierwszego dnia części konferencyjnej 8. Targów CSR online. Wydarzenie rozpocznie się 5 października br. o godz. 10.  Część konferencyjna będzie transmitowana poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl, profil Facebook – https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu, kanał YouTube – https://www.youtube.com/user/ForumOdpBiznesu

O szansach i wyzwaniach związanych z ekoprojektowaniem usłyszeć będzie można podczas panelu, którego gospodarzem będzie Jeronimo Martins Polska, partner główny 8. Targów CSR (godz. 10:30 – 11:20). Tuż po nim odbędzie się organizowana przez Deloitte dyskusja (godz. 11:30 – 12:20) na temat możliwości wykorzystania doświadczeń z pandemii w celu zapewnienia swojej organizacji odporności w obliczu kryzysu klimatycznego. Ten temat znajdzie swoją kontynuację w następnej części, poświęconej problematyce “przeprogramowania” biznesu w obliczu pilnych wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem. W trakcie dyskusji panelistki i paneliści przedstawią, jakie działania w celu poznania i pokazania swojego wpływu na klimat zrealizowały ich organizacje. Dyskusja wykaże,  w jaki sposób zmiany klimatu wpływają i wpłyną w przyszłości na prowadzenie ich biznesów, a także jakie zadania są jeszcze przed nimi. Spotkanie, którego gospodarzem będzie Bureau Veritas Polska (godz. 12:30 – 13:20), przybliży też zagadnienia śladu węglowego (ang. carbon footprint), analizy ryzyk i szans związanych z klimatem, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz możliwości osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Uczestniczkami i uczestnikami panelu będą: 

  1. Anna Miazga – Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju, LPP
  2. Robert Sroka – Dyrektor ds. ESG, Abris Capital Partners
  3. Bartłomiej Wojdyło – Zastępca Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, Can-Pack
  4. Michał Stalmach – Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polska

Pierwszy dzień 8. Targów CSR online zamknie sesja networkingowa oraz “gorące stoliki”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizator, przygotowało wideo, wyjaśniające, jak uczestniczyć w części networkingowej wydarzenia, która odbędzie się na platformie REMO Conference (link do plaformy organizator udostępni bliżej terminu wydarzenia, na stronie odpowiedzialnybzines.pl/targiCSR). W krótkim materiale przybliżono jej funkcjonalności oraz zawarto wskazówki, gdzie znaleźć można kluczowe opcje, pozwalające na aktywny udział w wydarzeniu. Zobacz wideo >>

Program 8. Targów CSR online dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/

Targi CSR

8. Targi CSR online odbędą się w dniach 5-9 października 2020 roku. Główną platformą wiedzy o przebiegu wydarzenia będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR. Część wystawowa zostanie zaprezentowana na platformie WebEXPO, natomiast profile wystawców udostępnione zostaną na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/. Jak co edycję wydarzeniu towarzyszyć będzie część konferencyjna. Będzie transmitowana poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl, profil Facebook – https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu, kanał YouTube – https://www.youtube.com/user/ForumOdpBiznesu. Część konferencyjna dotyczyć będzie środowiska naturalnego i jego ochrony. Networking będzie rozwijany w aplikacji Remo.co, umożliwiając w jednym czasie spotkanie i rozmowę uczestnikom Targów.

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: Jeronimo Martins Polska

Partnerzy: ERGO Hestia, Siemens, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl