O korzyściach płynących ze staży i praktyk zawodowych podczas Targów CSR

25 kwietnia 2018

12 kwietnia, podczas 7. Targów CSR, w ramach części konferencyjnej wydarzenia odbyło się spotkanie poświęcone korzyściom płynącym z organizacji staży i praktyk zawodowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Warsztat został zorganizowany jako element działań międzynarodowego projektu EU Talent, koordynowanego w Polsce prze Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a w Europie przez CSR Europe.

Podczas spotkania Ester Barrajon Fernandez, Account Manager, CSR Europe przedstawiła ideę projektu i realizowanych działaniach w w skali Europy, a Marta Borowska z FOB, podsumowała dotychczasowe efekty EU Talent w Polsce i zaprosiła do współpracy przy kolejnych etapach jego realizacji.

W najbliższym czasie w ramach EU Talent planowane są webinaria i spotkanie interesariuszy. Wciąż istnieje możliwość promocji firmy poprzez dzielenie się dobrymi praktykami z zakresu staży zawodowych.

Czytaj dalej na ten temat… 

MŚP a praktyki zawodowe

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Macieja Świerczyńskiego z BNI Polska poświęcona korzyściom, jakie MŚP mogą czerpać z organizacji praktyk zawodowych w swoich przedsiębiorstwach. O wymiernych efektach płynących m.in. z kształcenia pracownika od zera i przeszkodach stojącymi przed pracodawcami, oraz tych, które tworzą oni sami, opowiadał zarówno z perspektywy właściciela firmy jak i dyrektora regionalnego BNI Polska.

Nie zabrakło również dyskusji, którą poprowadziła Marzena Strzelczak z Forum Odpowiedzialnego Biznesu z przedstawicielkami sektora MŚP oraz podmiotów z nimi współpracującymi:

  • dr hab. Maria Aluchna z SGH,
  • Katarzyna Gierczak – Grupińska (Fundacja Firm Rodzinnych),
  • Joanna Gosiewska – Giralt (Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca)
  • Ewelina Pisarczyk (MAJSTER-Pol).

Uczestniczki dyskusji zastanawiały się dlaczego warto się angażować w organizację staży i praktyk w kontekście specyficznych potrzeb małych firm i firm rodzinnych. Dyskutowano też o problemach we współpracy np. z różnorodnymi ośrodkami dla młodzieży, którą firmy chcą angażować w praktyki zawodowe, równocześnie podkreślając korzyści płynące zarówno ze współpracy z takimi instytucjami jak i z innymi firmami.

Celem projektu EU Talent jest stworzenie struktury wspierającej staże i praktyki zawodowe małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez zwiększenie świadomości o nich, zwiększenie ich liczby oraz poprawienie ich jakości, co ma również zaowocować wkładem w dialog dotyczący staży na poziomie krajowym i europejskim. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Odwiedź stronę projektu EU Talent >> 

źródło: informacja własna