Nowy zintegrowany raport LOTOSU już dostępny online

3 sierpnia 2021

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

Grupa Kapitałowa LOTOS opublikowała zintegrowany raport roczny, który kompleksowo prezentuje finansową i pozafinansową działalność firmy w 2020 roku. Znajdują się tam informacje dotyczące podejścia koncernu do aspektów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.

Dbając o transparentność swoich działań, LOTOS co roku prezentuje dane finansowe i niefinansowe za pośrednictwem raportu zintegrowanego. Konstrukcja publikacji odnosi się do kluczowych obszarów ESG, czyli środowiska (z ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (z ang. social responsibility) oraz zasad zarządzania czy też ładu korporacyjnego (z ang. corporate governance). W raporcie prezentowane są również wyniki finansowe, informacje o firmie i produktach oraz perspektywy na przyszłość.

Raport i więcej informacji można znaleźć tutaj >>

Źródło: inf. pras.