Nowy skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

28 czerwca 2017

W dniu walnego zebrania Forum Odpowiedzialnego Biznesu 28 czerwca br. na 3-letnią kadencję zostały powołane nowe władze Stowarzyszenia: pozostali członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

  • Dominika Bettman (nowa prezeska)
  • Anetta Jaworska-Rutkowska (nowa członkini Zarządu)
  • Krzysztof Kaczmar
  • Monika Kulik
  • Irena Pichola
  • Marzena Strzelczak
  • Barbara Tęcza

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Bartłomiej Roch Remisko
  • Tomasz Trabuć
  • Przemysław Oczyp

Podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu Mirella Panek-Owsiańska zrezygnowała z kandydowania na stanowisko prezeski Zarządu. Funkcję tę pełniła od 2006 roku. Nową prezeską stowarzyszenia została wybrana Dominika Bettman.

Dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie i pracę Mirelli Panek-Owsiańskiej na rzecz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej i najdłużej działającej w Polsce organizacji, która zajmuje się CSR w kompleksowy sposób. Dzięki współpracy w ramach Zarządu razem budowaliśmy i zmienialiśmy biznes i jego otoczenie. Przywództwo Mirelli było w tym procesie kluczowe. Rozwój i osiągnięcia organizacji są najlepszym świadectwem wdzięczności, którą składamy na ręce Mirellipoinformowali członkowie Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Decyzję o niekandydowaniu na stanowiska członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęła również Anna Rusajczyk. Pełniła tę funkcję przez 12 lat.

Dziękujemy Ani za wiele lat zaangażowania, twórczych dyskusji i czuwania nad rozwojem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pasja,  z jaką Ania podchodziła do zadań związanych z  funkcją w Zarządzie FOB i pomoc, której udzielała naszym pracownikom dzieląc się swoją wiedza i doświadczeniem, były bardzo ważne dla działań  naszej organizacji, ale przede wszystkim promocji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polscepoinformowali członkowie Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: Informacja własna