Nowy monitor aktywności działań klimatycznych od CDP

16 czerwca 2023

Nowy monitor aktywności sprawia, że wnioski z danych CDP (Disclosure Insight Action) dotyczących transformacji klimatycznej są pierwszy raz łatwo dostępne na stronie internetowej. Trafią do użytkowników danych klimatycznych na całym świecie i będą jasnym sygnałem dla firm, inwestorów, decydentów i społeczeństwa obywatelskiego.

CDP’s Corporate Environmental Action Tracker pokazuje działania na rzecz klimatu w stosunku do zobowiązań podjętych przez prawie 10 000 firm odpowiadających za 16% globalnych emisji. Narzędzie pokazuje też skalę wymaganego postępu: 60% uwzględnionych firm ma cele redukcji emisji, a tylko 81% z nich ujawniło wiarygodny plan transformacji klimatycznej.

Monitor aktywności pokazuje, że ujawnione cele korporacyjne nie ograniczyłyby ocieplenia zgodnie z ustaleniami paryskimi. Przewiduje, że potencjalna luka w redukcji emisji do 2050 r. byłaby równoważna obecnym emisjom wytwarzanym przez Chiny i USA.

W trackerze CDP uwzględniono ponad 91% spółek z indeksu FTSE 100 i 80% spółek z indeksu S&P 500. Sektory lotnictwa i żeglugi oraz przemysłu przodują w ujawnianiu emisji. Obserwuje się brak przejrzystości w rolnictwie, odpadach oraz handlu detalicznym i usługach.