Nowi Partnerzy Strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu

20 października 2011

Dotyczy firmy: Siemens, Unilever,

Do grona Partnerów Strategicznych FOB dołączyły dwie nowe firmy: Siemens i Unilever. Oficjalne przyjęliśmy również nowego Partnera Wspierającego – firmę Lemon. Przyjęcie nastąpiło 21 października podczas konferencji „CSR 2.0 innowacje, trendy, wyzwania”, zorganizowanej przez Forum.

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy uczestniczące w Programie tworzą swoistą społeczność, ruch, promujący odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

 

Unilever – firm z branży FMCG, która prowadzi licznie działania CSR.

 

Siemens – firma z branży elektrotechniki. Firma stara się swoim dorobkiem i rozwiązaniami przyczyniać do rozwoju społeczności lokalnej poprzez odpowiedzialne i świadome inicjatywy z zakresu Corporate Responsibility.

Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

Źródło: Informacja własna