Nowi Partnerzy Strategiczni FOB: IKEA i KPMG

4 września 2012

Dotyczy firmy: IKEA, KPMG,

Od września br. współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęły IKEA i KPMG, poszerzając w ten sposób grono Partnerów Strategicznych do 40 firm.

IKEA Retail

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

IKEA w Polsce posiada obecnie osiem sklepów (dwa w Warszawie, po jednym w Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku), które w roku finansowym 2011 odwiedziło ponad 18 milionów osób. Ponadto, poprzez Inter IKEA Centre Group Polska, firma zbudowała i zarządza 7 parkami oraz centrami handlowymi. W Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego zlokalizowane jest Regionalne Centrum Dystrybucyjne, które obsługuje sklepy IKEA w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Biuro Zakupów współpracuje z producentami mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w regionie Europy Centralnej, dostarczając meble i artykuły wyposażenia wnętrz do sieci IKEA na całym świecie.

Wizją IKEA jest tworzenie lepszych warunków życia na co dzień dla wielu ludzi. Nasza idea biznesowa wspiera tę wizję. Realizujemy ją oferując szeroki asortyment produktów wyposażenia wnętrz, dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych, w cenach tak niskich, by jak najwięcej ludzi mogło sobie na nie pozwolić. Ale ceny w IKEA nigdy nie mogą być osiągane kosztem ludzi czy środowiska naturalnego. To jest warunek prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Działania zrównoważonego rozwoju w IKEA są realizowane w trzech najważniejszych obszarach:

1. Zrównoważone życie w domu

2. Energia i zasoby naturalne

4. Ludzie i społeczności

Więcej informacji: IKEA.pl zrównoważony rozwój.

 

KPMG

KPMG jest międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych. Obecnie firma zatrudnia 145 000 pracowników w 152 krajach.

KPMG w Polsce było jedną z pierwszych międzynarodowych firm audytorsko-doradczych obecnych na polskim rynku. Firma rozpoczęła działalność w Warszawie w maju 1990 roku. Wysokie zapotrzebowanie na profesjonalne usługi audytorskie i doradcze sprawiło, że otwortych zostało pięć biur regionalnych w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Obecnie zfirma zatrudnia ponad 1 200 pracowników.

Klienci KPMG to polskie oraz międzynarodowe firmy i instytucje ze wszystkich sektorów gospodarki. Do firmy zwracają się po wsparcie ze względu na wysoki standard świadczonych usług, specjalizacje branżowe i szeroką wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i globalnych.

Wartości firmy definiują, m.in. w naszej postawie, kim jesteśmy, co  robimy oraz jak podchodzimy do naszej pracy.  Pracownicy KPMG na całym świecie z zaangażowaniem świadczą najwyższej jakości usługi, zachowując przy tym nasze wartości, standardy etyczne i zasady przejrzystości.

  1. Dajemy przykład. Dajemy przykład w każdej sytuacji działając tak, aby współpraca z klientami układała się jak najlepiej.
  2. Współpracujemy ze sobą. Współpracujemy ze sobą, korzystając z dotychczasowych doświadczeń i wiedzy naszych kolegów.
  3. Szanujemy indywidualność. Szanujemy indywidualność. Cenimy pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
  4. Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje. Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w interpretacji przepisów.
  5. Dbamy o przejrzystość i wiarygodność informacji. Dbamy o to, aby nasza komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna była przejrzysta i wiarygodna.
  6. Dbamy o społeczności lokalne. Dbamy o społeczności lokalne i w miarę możliwości dostarczamy im potrzebne zasoby i wsparcie.
  7. Ponad wszystko, dbamy o spójność działań. Ponad wszystko, dbamy o spójność działań, które pozwalają nam zachować najwyższą jakość świadczonych usług.

Kultura organizacji
KPMG podejmuje działania wspierające firmy w operowaniu na zmieniających się rynkach globalnych i lokalnych. Tworzy środowisko przyjazne dla ludzi, sprzyjające rozwojowi i zaangażowaniu w problemy społeczne.

Kultura KPMG jest głęboko zakorzeniona w naszych wartościach. W firmie przykładana jest duża waga do spójności działań, rzetelności i wiarygodności przekazywanych informacji. Takie podejście buduje wzajemne zaufanie pracowników i wspiera dobrą współpracę. Otwartość i szacunek dla indywidualności sprzyja tworzeniu środowiska, w którym ludzie swobodnie dzielą się swoją wiedzą i mogą w pełni wykorzystać szanse na rozwój. Kultura i zasady KPMG wykraczają poza pracę. Poprzez udział w inicjatywach, podejmowanych przez KPMG w Polsce, firma angażuje się w działalność społeczną. Wierzy, że jej działania, niosą korzyść dla całego otoczenia firmy: pracowników, Klientów, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.

Główną inicjatywą społeczną KPMG jest akcja „No printing Day„.

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Więcej o Programie oraz o zasadach współpracy z FOB tutaj.

Źródło: Informacja własna