Nowi Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu

17 listopada 2016

Ponad 50 firm i instytucji współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa. Podczas 6. Targów CSR, 17 listopada 2016 roku do tego grona oficjalnie dołączyły firmy: Amica i Grupa Adamed. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została Partnerem Instytucjonalnym, a nowym Partnerem Komunikacyjnym firma Newslink.

Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) to grupa firm i instytucji współpracujących na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Podczas 6. Targów CSR na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie do Programu dołączyły firmy: Amica i Grupa Adamed. Amica Wronki SA to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kolei Grupa Adamed, to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, powstała w 1986 roku. Dzięki własnej myśli intelektualnej, strategii patentowej oraz zaangażowaniu rozwija nie tylko działalność biznesową, ale również temat odpowiedzialności społecznej.

Także w dniu 6. Targów CSR Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) została Partnerem Instytucjonalnym FOB. KIBR to samorząd zawodowy zrzeszający biegłych rewidentów z całej Polski, włączający się w edukację, w tym zakresie CSR i raportowania niefinansowego, przygotowaną do tej grupy zawodowej. Natomiast Newslink jako nowy Partner Komunikacyjny będzie wspierał Forum Odpowiedzialnego Biznesu w profesjonalnym kontakcie z dziennikarzami, dzięki usłudze biura prasowego.

Rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce wymaga współpracy i zaangażowania. Te wartości przyświecają Forum Odpowiedzialnego Biznesu i wszystkim naszym partnerom. W ten sposób możemy wspólnie sprawiać, że środowisko biznesowe coraz lepiej zna ideę CSR i wdraża ją na co dzień w swoich firmach i instytucjach. Program Partnerstwa FOB to jedyne miejsce spotkań i rozwoju liderów CSR w Polsce, firm, które chcą doskonalić swoje zarządzanie oparte na wartościach, uczyć i inspirować się od innych. Cieszę się, że to grono dzisiaj powiększyło się o kolejne firmy –  mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program Partnerstwa jest głównym przedsięwzięciem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tworzą go firmy – liderzy CSR. Przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż, ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. To organizacje, które chcą dzielić się wiedzą i zdobywać nowe kompetencje.

Program Partnerstwa to platforma blisko 50 firm z różnych branż, ulokowanych od Gdańska po Kraków, których łączy potrzeba wspólnego działania na rzecz rozwoju CSR w Polsce. Co najważniejsze, firmy, które współpracują z FOB, partycypują w realizacji działalności misyjnej organizacji. Dzięki ich zaangażowaniu ukazuje się co roku Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, funkcjonuje portal odpowiedzialnybiznes.pl, możliwe są kolejne edycje programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu, promocja tematu różnorodności w ramach Karty Różnorodności. Realnie przyczyniają się do upowszechniania CSR w Polsce.