Nowe wytyczne dla 12 sektorów w trosce o bioróżnorodność

21 września 2023

Business for Nature, Światowe Forum Ekonomiczne i Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju opracowały nowe wytyczne dla 12 sektorów. Mają  pomóc biznesowi powstrzymać utratę zasobów przyrody oraz przyczynić się do stworzenia sprawiedliwej gospodarki przyjaznej naturze.

Poznaj wytyczne >>

Dokument wskazuje, że wszystkie firmy muszą uznać wartość przyrody dla swojej działalności, tzn.: ocenić i zmierzyć swój wpływ i zależności od przyrody; wyznaczyć przejrzyste, określone w czasie, oparte na nauce cele; podjąć działania w celu wyeliminowania ich zasadniczego wpływu i zależności; oraz publicznie ujawnić wyniki i inne istotne informacje związane z przyrodą.

BfN, WBCSD i WEF przygotowały jest przegląd kluczowych wpływów, zależności i działań priorytetowych dla każdego z 12 sektorów, dzięki czemu większość firm może zidentyfikować i wdrożyć odpowiednie działania mające wpływ na przyrodę. Dostępne są również kompleksowe raporty, które dostarczają dalszych informacji, studiów przypadku i spostrzeżeń na temat działań transformacyjnych dla każdego sektora.

W grudniu 2022 r. władze wykonawcze państw europejskich przyjęły Globalne Ramy Różnorodności Biologicznej (GBF) z misją powstrzymania utraty zasobów przyrody do 2030 roku. Założenia jednoznacznie wskazują na rolę przedsiębiorstw i instytucji finansowych w osiąganiu wszystkich celów ramowych. Aby przedsiębiorstwa mogły w wiarygodny sposób przyczynić się do zmiany na korzyść dla przyrody, konieczne jest uwzględnienie sposobów, w jakie różne sektory wchodzą w interakcje z przyrodą i są od niej zależne.

Poznaj wytyczne >>