Nowe partnerstwa L’Oréal na rzecz zrównoważonego rozwoju

15 listopada 2019

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Podczas Dnia Narodów Zjednoczonych wyróżnieni zostali najbardziej aktywni członkowie Global Compact Network Poland. W tym gronie znalazł się również L’Oréal, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

W trakcie wydarzenia zaprezentowana została doroczna publikacja “GCNP YEARBOOK 2019/20”, poświęcona działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju, do której swój wkład wnieśli polscy członkowie UN Global Compact. Zawiera ona m.in. tekst, w którym Niels Westerbye Juhl, Dyrektor Generalny L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, przybliża działania firmy w kierunku poprawy ekologicznego i społecznego profilu swoich produktów,

Publikacja ta zbiega się z momentem ogłoszenia partnerstwa L’Oréal z firmami Albéa i PaBoCo w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych alternatyw dla opakowań kosmetycznych. Podczas gdy współpraca z Albéa skupia się na papierowych tubkach kosmetycznych, celem partnerstwa z PaBoCo jest opracowanie papierowych butelek. L’Oréal jest pierwszą firmą z branży kosmetycznej, która dołączyła do projektu PaBoCo.

Zgodnie zapowiedziami pierwsze produkty w papierowej tubce kosmetycznej opracowanej we współpracy z firmą z Albéa, zostaną wprowadzone na rynek w 2020 r. L’Oréal i PaBoCo rozpoczęły też już prace nad pierwszym projektem butelki na bazie papieru, która z kolei ma zostać wdrożona w 2021 r.

Tym samym Grupa L’Oréal stawia kolejny krok w kierunku realizacji założonych celów:

  • do 2020 r. 100% nowych produktów L’Oréal będzie miało ulepszony profil ekologiczny i społecznościowy w porównaniu z produktami, które zastąpią
  • · do 2025 r. 100% opakowań firmy będzie można ponownie wykorzystać, napełnić, naładować i poddać recyklingowi lub kompostowaniu.

Aby osiągnąć te cele, L’Oréal współpracuje z ekosystemem ekspertów i partnerów nie tylko w skali globalnej, ale również lokalnie. W pażdzierniku br. L’Oréal Polska dołączył do incjatywy Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska, która jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zawartych w Agendzie 2030.