Nowe firmy w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

24 maja 2022

Dotyczy firmy: Colliers, Credit Agricole Bank Polska, Kaufland Polska, Objectivity, Panattoni, VGL Solid Group,

Podczas rozpoczęcia 9. Targów CSR w Warszawie do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu uroczyście przystąpiły: bank Credit Agricole, Colliers, Kaufland, Objectivity, Panattoni, VGL Solid Group.

Cieszymy się, że do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączają firmy, które mają już wyraźne doświadczenie w obszarach ESG, a jednocześnie są otwarte na dalszą edukację i wzajemne inspirowanie się. Dzięki temu możemy stale rozwijać naszą organizację i jej otoczenie, czerpiąc z najlepszych praktyk – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Programie Partnerstwa FOB skupionych jest obecnie 58 partnerów strategicznych.

Przystąpienie do Programu Partnerstwa FOB to dla nas kolejny krok w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi dzięki poruszaniu tematów ważnych dla społeczeństwa i dążeniu do wypracowania jak najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednoczymy się z firmami, które łączą siły w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych, ale co ważniejsze, w realny sposób przyczyniamy się do promowania ESG i CSR w naszym otoczeniupowiedział Jędrzej Marciniak, wiceprezes Zarządu banku Credit Agricole.

 

Czynnik społeczny i perspektywa różnorodności interesariuszy są niezwykle istotne dla Panattoni. Dlatego stawiamy na współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które tworzy idealną platformę dla wzajemnego inspirowania się przedsiębiorstw w dążeniu do działania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, promując dobre praktyki i wspierając potrzebnym know-how. Liczymy, że to początek wieloletniej kooperacji – mówi Anita Pietrykowska, Head of Marketing & Communications Europe w Panattoni.

 

– Bycie Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu to dla nas wielki zaszczyt, ale także równie wielka przyjemność. Wspieramy się nawzajem i stawiamy sobie wyzwania, jeśli chodzi o pomysły i przekonania w aspekcie ESG. Dzielimy się doświadczeniem, wymieniamy wiedzą i inspirujemy się wzajemnie. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że dzielimy te same marzenia. Jesteśmy dumni z tej wyjątkowej szansy, by pomóc FOB w realizacji jego celów strategicznych. ESG – it’s all our business! – mówi Andrzej Gutowski, Director | Leader ESG | Strategic Advisory w Colliers

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy z firmami, które – jako partnerzy strategiczni – wspierają FOB w upowszechnianiu koncepcji CSR w Polsce. Firmy nie tylko dzielą się własnym doświadczeniem poprzez prezentacje dobrych praktyk czy merytoryczny wkład w publikacje FOB, ale także stale uzupełniają swoją wiedzę, m.in. na spotkaniach Programu Partnerstwa. Dowiedz się więcej »