Nowa edycja Stypendiów Santander W50 z zakresu przywództwa dla kobiet na stanowiskach kierowniczych

20 lutego 2023

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Grupa Santander rozpoczęła nową edycję stypendiów Santander Women Scholarships | W50 Leadership 2023 – LSE. Jest to intensywny program szkoleniowy dla 50 kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, które chcą rozwijać swój własny styl przywódczy.

Program skierowany jest do kobiet z 11 krajów (Argentyna, Brazylia, Chile, Niemcy, Meksyk, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Urugwaj i USA) i będzie prowadzony przez prestiżową brytyjską uczelnię – London School of Economics and Political Science (LSE). Od momentu rozpoczęcia programu Santander W50 (SW50) uczestniczyło w nim już 700 liderek.

Program realizowany jest stacjonarnie, na kampusie LSE. Uczestniczki dowiedzą się, jak ulepszyć swój osobisty styl przywództwa poprzez szkolenia i coaching indywidualny. Ponadto będą miały okazję dzielić się doświadczeniami z kobietami z różnych krajów i tworzyć globalną sieć liderek.

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem strony Santander Scholarship do 13 marca 2023 r. Stypendium pokrywa pełen koszt programu szkoleniowego, czesne i koszty zakwaterowania w Londynie w terminach szkoleń.

„Istnieją środowiska, gdzie można przejść szkolenie oraz środowiska, gdzie można znaleźć społeczność – natomiast połączenie tych dwóch czynników należy do rzadkości. Wsparcie, które tu otrzymałam od innych kobiet oraz możliwości, które otworzyłyśmy sobie nawzajem… To naprawdę wyjątkowa grupa kobiet, które chcą się wzajemnie wspierać i sobie pomagać” – skomentowała Nirit Harel, założycielka i CEO firmy Impact, stypendystka programu SW50.

Szkolenie jest podzielone na trzy części. Pierwsza to zaplanowana na maj br. wirtualna sesja inauguracyjna, podczas której uczestniczki będą mogły zapoznać się ze sobą nawzajem, prowadzącymi i mentorami. Druga część obejmuje pięć dni szkoleń w Londynie. To intensywny program, podczas którego uczestniczki przeprowadzą krytyczną analizę tego, czym jest skuteczne przywództwo i jaki ma wpływ na przywództwo w ujęciu globalnym, w praktyce wypróbują różne teorie dotyczące przywództwa oraz nauczą się rozwijać swój własny styl i umiejętności w tym zakresie.

Trzecia część, która odbędzie się w sierpniu, to sesja podsumowująca, podczas której uczestniczki będą przedstawiać swoje plany rozwoju osobistego w zakresie przywództwa.

Santander W50 wpisuje się w zaangażowanie banku na rzecz równych szans dla mężczyzn i kobiet we wszystkich krajach, w których Grupa działa. Grupa Santander, której rada dyrektorów jest złożona w 40% z kobiet i w którym do 2025 r. 30% stanowisk kierowniczych ma być pełnionych przez kobiety, otrzymał najwyższą ocenę w globalnej klasyfikacji wskaźnika Bloomberg 2022 Gender-Equality Index.

Źródło: info. pras.