Nowa dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
30 września 2014

Po 8 latach następuje zmiana na stanowisku dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu – obowiązki Mirelli Panek-Owsiańskiej przejmie Marzena Strzelczak. Panek-Owsiańska pozostanie nadal prezeską zarządu FOB.

Od 1 października br. obowiązki dyrektorki generalnej Forum Odpowidzialnego Biznesu (FOB) przejmie Marzena Strzelczak, ekspertka CSR, absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, która pełniła ostatnio funkcję pełnomocniczki Zarządu PGNiG ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu przygotowując m.in. strategię i raport społeczny całej grupy kapitałowej.  Nowa dyrektorka generalna przejmie operacyjne obowiązki związane z zarządzaniem zespołem i projektami FOB.

Mirella Panek-Owsiańska pełniąc kolejną kadencję funkcję prezeski zarządu FOB skupi się na strategicznym rozwoju organizacji jako think-and-do-tanka oraz wzmacnianiu współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o nowej dyrektorce generalnej pod linkiem.