„Niezbędnik pacjenta” od Sanofi

24 stycznia 2019

Dotyczy firmy: Grupa Sanofi,

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty, którego członkiem jest Sanofi w Polsce – partner FOB oraz Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani (FOZZ) są inicjatorami akcji, której celem jest podkreślenie wagi, jaką niesie zaangażowanie pacjentów w proces leczenia oraz uświadamianie im, że angażując się mogą mieć oni realny wpływ na efektywność tego procesu.

W ramach kampanii, przygotowane zostało konkretne narzędzie, które usprawni wizytę lekarską, wpłynie pozytywnie na jej przebieg i jakość – tzw. Niezbędnik Pacjenta, który został przygotowany w wersji elektronicznej do pobrania, a w wersji drukowanej będzie udostępniony w przychodniach lekarskich.

Pobierz >>

Niezbędnik Pacjenta jest narzędziem, które pozwoli pacjentowi przygotować listę przyjmowanych leków (wraz m.in. z opisem dawkowania czy substancji czynnej), co będzie nie tylko ułatwieniem pracy lekarza, ale jednocześnie zaoszczędzi jego czas na czynności szczególnie istotne z punktu widzenia pacjenta.

Przeciętna wizyta u lekarza trwa 20 minut, z czego średnio aż 16 z nich lekarz poświęca na czynności organizacyjne. Tymczasem pacjenci w dobie starzejącego się społeczeństwa i coraz większej ilości przyjmowanych leków odczuwają potrzebę, aby lekarze podczas wizyty poświęcili im więcej uwagi. Ponad 90% lekarzy uważa, że pacjent również powinien przeznaczyć trochę czasu na przygotowanie się do wizyty.

– Podczas organizowanych przez FOZZ ogólnopolskich warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło ponad 1500 osób, pacjenci zgłaszali swoje najważniejsze problemy związane z opieką zdrowotną i leczeniem. W tych rozmowach bardzo często powracał temat przebiegu wizyty u lekarza i odpowiedniego do niej przygotowania. Lekospis, dla uczestników warsztatów, którego jesteśmy pomysłodawcą i który znalazł się w Abecadle Lekowym (kompendium wiedzy przekazywanej podczas warsztatów każdemu uczestnikowi), spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem – mówi prezes FOZZ, dr Anna Staniszewska.

35,5% pacjentów nie zapoznaje się ze swoimi prawami i obowiązkami, gdyż w ogóle nie ma świadomości ich istnienia. Akcja edukacyjna mająca za zadanie upowszechnienie Niezbędnika Pacjenta ma na celu również podnoszenie świadomości, co pozwoli zrozumieć pacjentowi, że jest on w procesie leczenia podmiotem, partnerem lekarza, że poprzez swoje zaangażowanie może mieć realny wpływ na jego efektywność.

źródło: materiały prasowe firmy