„Niebieskie granty” na zielone pomysły

5 września 2023

Dotyczy firmy: Volkswagen Poznań,

90 tysięcy złotych – tyle pieniędzy spółka Volkswagen Poznań przekaże zwycięzcom konkursu ekologicznego „Niebieskie granty”. Kto może ubiegać się o te fundusze? Wszystkie organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Wielkopolski, które mają pomysły na to, jak oszczędzać energię, wodę, czy prowadzić skuteczną edukacją ekologiczną

— Jesteśmy częścią lokalnej społeczności, a naszym celem jest zrównoważony rozwój. Dlatego od wielu lat chętnie wspieramy działania na rzecz ochrony środowiska w naszym otoczeniu. Organizacje pozarządowe najlepiej znają lokalne potrzeby, wiedzą jakie inicjatywy są potrzebne na danym terenie. I stąd pomysł na konkurs „Niebieskie granty” — mówi Stefanii Hegels, prezeska Volkswagen Poznań.

Kto może się zgłosić?

Łączna kwota do podziału wynosi 90 tysięcy złotych. Te pieniądze trafią do trzech zwycięzców, z których każdy otrzyma po 30 tysięcy złotych. O „Niebieskie granty” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Wielkopolski i działające lub planujące działać na rzecz społeczności lokalnych na terenie Poznania i/lub powiatu wrzesińskiego. Wkład własny nie jest wymagany, ale projekty związane z ochroną środowiska muszą zostać zrealizowane w sąsiedztwie zakładów VWP, czyli w poznańskim Antoninku oraz w powiecie wrzesińskim.

Jakie projekty mają szansę na granty?

Jak zaznaczają organizatorzy, na wsparcie mogą liczyć między innymi projekty dotyczące alternatywnych źródeł pozyskania energii i jej oszczędzania oraz te związane z edukacją ekologiczną (chodzi np. o pomysły związane z dzieleniem się żywnością). W konkursie położono również nacisk na bioróżnorodność (łąki kwietne, budki lęgowe), zielono-niebieską infrastrukturę (pozyskiwanie deszczówki, oszczędzanie wody, czy biokompostownie), a także gospodarkę obiegu zamkniętego. W ostatnim przypadku chodzi o takie działania, jak m. in. warsztaty tworzenia rzeczy z odpadów, czy nadawanie nowego życia starym meblom.

Ogłoszenie wyników na Local Trends

Organizatorem konkursu jest VW Poznań, a w składzie jury zasiadają także przedstawiciele zakładowej „Solidarności”, Rady Osiedla Wilda i Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole, powiatu wrzesińskiego i reprezentanci Centrum PISOP, które jest partnerem „Niebieskich Grantów”. Nabór rozpoczął się 4 września i potrwa do 25 września 2023. Później nastąpi ocena formalna i merytoryczna wszystkich projektów . Ogłoszenie zwycięskich inicjatyw nastąpi 17 października podczas wydarzenia Local Trends Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu. Same projekty mogą być realizowane od 02.11.2023 r. do 31.05.2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Niebieskie granty” dostępne są na stronie

Źródło: inf. pras.