„Nie można mówić o inności – jesteśmy po prostu różnorodni” zakończył się III Ogólnopolski Dzień Różnorodności

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
24 maja 2016

24 maja w Warszawie, odbył się III Ogólnopolski Dzień Różnorodności, inicjatywa realizowana w ramach programu Karta Różnorodności koordynowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Był to dzień pełen rozmów, podsumowań a przede wszystkim inspiracji. Do grona dotychczasowych, ponad 130, sygnatariuszy Karty Różnorodności dołączyło siedem nowych firm i instytucji: jako pierwszy samorząd w Polsce Urząd Miejski w Słupsku, a także Narodowy Instytut Audiowizualny, Amica Wronki S.A., Antalis, Bank BGŻ BNP Paribas, IKEA Retail oraz Nestlé Polska S.A.

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności zachęcamy dotychczasowych sygnatariuszy Karty Różnorodności do dzielenia się  z uczestnikami i uczestniczkami spotkania wiedzą i doświadczeniami.  Chcemy zainspirować firmy i organizacje do wykorzystania potencjału, jaki płynie z różnorodności pracowników i pracowniczek. Bardzo się cieszymy, że istota zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji zaczyna być zauważana nie tylko przez biznes, ale także jednostki samorządowe. Liczymy na to, że korzystając z doświadczeń Urzędu Miejskiego w Słupsku, także inne samorządy podpiszą wkrótce Kartę Różnorodności.” powiedziała Mirella Panek – Owsiańska, prezeska FOB.

Spotkanie rozpoczęło uroczyste podpisanie deklaracji Karty Różnorodności przez przedstawicieli siedmiu firm i instytucji: Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Amica Wronki S.A., Antalis, Banku BGŻ BNP Paribas, IKEA Retail oraz Nestlé Polska S.A. Z podpisania Karty przez Prezenta Słupska, Pana Roberta Biedronia odbyła się transmisja on-line.

Bez równości i różnorodności miasto nie będzie mogło funkcjonować

W tym roku po raz pierwszy podczas Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności poruszony został temat różnorodności, w kontekście rozwoju miast. Forum Odpowiedzialnego Biznesu od dawna podkreśla rolę samorządów – dużych i ważnych regionalnych pracodawców – w kreowaniu przyjaznego środowiska pracy i rozwijaniu lokalnych środowisk. W debacie na ten temat wzięły udział Beata Maciejewska, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta oraz Karolina Malczyk, zastępczyni dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej, Urzędu m.st. Warszawy.

Prelegentki przedstawiały sposoby, w jaki urzędy starają się zwiększać swoją dostępność tak, aby każdy mógł mieć równe szanse na skuteczną komunikację z urzędem. Prelegentki zgodziły się, że różnorodność jest nieodłącznym i niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania miasta.

Rok 2014 a 2016 – co się zmieniło? Wyniki badań na temat zarządzania różnorodnością

Kolejnym ważnym tematem poruszonym już na początku spotkania były wyniki najnowszych badań Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat zarządzania różnorodnością.

W ciągu czterech lat, które upłynęły od inauguracji programu Karta Różnorodności w Polsce wśród jej sygnatariuszy, przeprowadzone zostały dwa badania. Pierwsze było elementem szerszego projektu Platformy Wymiany Wiedzy i Współpracy Kart Różnorodności (Diversity Charter Platform), który objął w 2014 roku jedenaście krajów realizujących wtedy program Karta Różnorodności. Tegoroczne, zaprezentowane na spotkaniu badanie bezpośrednio nawiązuje do tego z roku 2014, jest jednak dużo szersze.

Wybrane wnioski z porównania badań:

  • sygnatariusze Karty Różnorodności dużo bardziej rozumieją znaczenie działań na rzecz różnorodności wobec różnych grup docelowych, największy wzrost nastąpił w odniesieniu do kwestii takich jak: tożsamość płciowa o 40 punktów procentowych (pp.),  niepełnosprawność – o 36 pp., pochodzenie rasowe i etniczne oraz seniorzy – gdzie nastąpił 29-punktowy wzrost;
  • tematem priorytetowym wśród sygnatariuszy była i jest nadal równość płci – to obecnie 95% wskazań wobec 68% dwa lata wcześniej;
  • 80 % sygnatariuszy włączyło zagadnienia różnorodności do swojej kultury korporacyjnej, to mniej o 8 pp. niż w badaniu z 2014 roku, niemniej patrząc na inne wskazania wydaje się, że jest to dla firm już dość oczywisty aspekt kultury korporacyjnej;
  • 82% wobec 65% dwa lata wcześniej sygnatatriuszy deklaruje wdrażanie działań na rzecz lepszej równowagi między życiem zawodowym i osobistym pracowników;
  • realizowanie działań i treningów w zakresie różnorodności deklaruje obecnie 74% firm-sygnatariuszy wobec 59% w 2014 roku;
  • Wyzwaniem pozostaje nadal monitorowanie wskaźników – dotyczy 47% sygnatariuszy

Sygnatariusze Karty Różnorodności – w sumie 66 podmiotów, które uczestniczyły w badaniu – to tylko część firm objętych badaniem. Ogólnopolska, losowa próba wyniosła 201 podmiotów – 59 organizacji to firmy średnie i duże (powyżej 50 pracowników), a  142 to małe i mikroprzedsiębiorstwa (mniej niż 50 pracowników).  „Wyniki tegorocznych badań wskazują na to, że Karta Różnorodności jest potrzebna i często jest pierwszym krokiem do wdrożenia oraz uporządkowania procesu zarządzania różnorodnością w organizacji. Karta nie ocenia, ale zachęca, wskazuje kierunki, edukuje, daje narzędzia.” – podkreśla Mirella Panek – Owsiańska, Prezeska FOB.

Podsumowując wyniki badań z 2014 i 2016 roku w grupie sygnatariuszy, 98% ankietowanych przyznaje, że podpisanie Karty miało wpływ na rozwój ich polityki i działań w zakresie różnorodności. W stosunku do 2014 silniejsze jest także poczucie wpływu Karty na politykę i działania firm w zakresie różnorodności.

Karta Różnorodności jest zarówno doskonałym punktem wyjścia jako deklaracja pewnych wartości ważnych dla firmy, która może być na początku drogi związanej z zarządzaniem różnorodnością, jak też dużym wsparciem dla firm bardziej zaawansowanych w tym obszarze. Jak pokazuje ostatnie badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przeszkody związane z rozpoczęciem wdrażania zarządzania różnorodnością w polskich firmach łatwo można przezwyciężyć. Potrzebna jest  tylko wiedza i dobra wola. A korzyści są bardzo konkretne. Czemu nie skorzystać z potencjału, który niesie podpisanie Karty Różnorodności?” podsumowuje nadzorująca badania dyrektorka generalna i członkini zarządu FOB oraz Koordynatorka Karty Różnorodności Marzena Strzelczak.

Pełne podsumowanie badań znajdą Państwo w artykule Marzeny Strzelczak „Iluzoryczne przeszkody, konkretne korzyści”, który znajdzie się w zaplanowanej na czerwiec publikacji „Łączy nas różnorodność – przewodnik po Karcie Różnorodności”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także wystąpienia zaproszonych gości, opowiadających o rozmaitych aspektach różnorodności, dr Sylwii Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Justyny Markiewicz, zastępczyni dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, dr Aleksandry Cisłak z SWPS, dr Bernadety Szewczyk, laureatki XV edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauk oraz Agnieszki Dejny, współzałożycielki Browaru Spółdzielczego w Pucku, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami.

Po części konferencyjnej połączonej z debatą organizatorzy spotkania przygotowali na koniec sesję warsztatów z udziałem specjalistów z dziedziny zarządzania różnorodnością: Krzysztofem Śmiszkiem Prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Jessicą Gedamu z niemieckiej organizacji EAF Berlin  i współpracującą z Komisją Europejską Marią Hegarty z Irlandii.

W przerwie spotkania uczestnicy mogli także odwiedzić „Miasteczko Różnorodności”, gdzie aktualni sygnatariusze Karty – Partnerzy FOB, prezentowali swoje dobre praktyki, działania i projekty z obszaru zarządzania różnorodnością. W tej strefie wymiany doświadczeń można było spotkać przedstawicieli CEMEX Polska, EDF Polska, Henkel, Kompanii Piwowarskiej, KPMG, L’Oréal Polska, Orange Polska i Provident Polska.

Pełna relacja on-line z konferencji dostępna jest na portalach społecznościowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Programu Karta Różnorodności: https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/

https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/

Przez całe spotkanie prowadzona była rejestracja wystąpień gości – ta relacja będzie wkrótce dostępna w dobrej rozdzielczości w serwisach FOB.