Newsletter Zrównoważony Rozwój – BASF 1/2014

9 maja 2014

Dotyczy firmy: BASF Polska,

Firma BASF, chcąc dotrzeć do możliwie najszerszego grona interesariuszy rozpoczęła wydawanie Newslettera Zrównoważonego Rozwoju. W publikacji można znaleźć informacje między innymi o nowym raporcie społecznym, udziale firmy w wydarzeniach związanych z CSR oraz nowych wytycznych WBCSD dotyczących emisji CO2 przez branżę chemiczną.

Zapraszamy do lektury!