Neutralność dotyczy nie tylko klimatu. Jak zapobiegać utracie bioróżnorodności?

11 maja 2021

Johan Rockström, Harvey Locke i prezesi wiodących organizacji biznesowych, w tym WBCSD, podkreślają krytyczne znaczenie podejmowania i wzmacniania działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na świecie. Prezentują także szereg argumentów, opartych na informacjach zawartych w 78 artykułach naukowych. 

Utrata bioróżnorodności postępuje w bezprecedensowym tempie. Szacuje się, że powoduje to straty gospodarcze w wysokości 44 bilionów USD. Jednocześnie brakuje spójnych działań, które pomogłyby przezwyciężyć obecny kryzys ochrony przyrody. Dlatego autorzy artykułu “A Nature-Positive World: the Global Goal for Nature” argumentują, że skoro istnieją globalne porozumienia dotyczące np. przeciwdziałania zmianom klimatu, to jednocześnie powinniśmy przedsięwziąć podobne działania mające na celu przywrócenie bioróżnorodności na świecie lub chociażby ograniczenie skali jej utraty.

Ten cel może być osiągnięty poprzez trzy kroki:

  • zero strat bioróżnorodności netto od 2020 roku,
  • pozytywny bilans netto w 2030 r.
  • pełna odbudowa do 2050 r.

W artykule podkreślono, że działania na rzecz natury muszą być połączone z inicjatywami wzmacniającymi spójność społeczną oraz związanymi z przeciwdziałaniem kryzysowi klimatycznemu. Integracja tych celów jest konieczna, a dużą rolę w tym zakresie ma do odegrania także biznes. Konieczne jest więc zmodyfikowanie łańcuchów wartości i dostosowanie modeli biznesowych do wyzwań związanych z ochroną bioróżnorodności. Dzięki temu firmy ograniczają ryzyka i mogą korzystać z nowych możliwości rozwoju.

Global Goal for Nature wspiera także międzynarodowa koalicja Business For Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przejdź do artykułu “A Nature-Positive World: the Global Goal for Nature” >>