Nestlé wśród najbardziej odpowiedzialnych firm na świecie

3 października 2012

Nestlé S.A. zajęło pierwsze miejsce wśród firm spożywczych pod względem zaangażowania na rzecz ograniczania zmian klimatycznych. Do rankingu, przygotowanego przez pozarządową organizację Carbon Disclosure Project, zaproszono 500 światowych przedsiębiorstw z różnych sektorów. Nestlé osiągnęło najwyższy wynik – zdobywając maksymalną liczbę 100 punktów. Otrzymane wyróżnienie potwierdza słuszność założeń strategii Tworzenia Wspólnej Wartości (CSV) realizowanej przez Nestlé na całym świecie.

Przygotowany przez CDP raport „Global 500 Climate Change” obejmuje 500 największych międzynarodowych przedsiębiorstw, które w swojej działalności biorą pod uwagę wpływ na otoczenie. Dane są w nim szeregowane zgodnie z wieloma czynnikami, takimi jak: uwzględnianie zmian klimatu przez firmy w ich strategiach biznesowych, kontrola emisji spalin, akcje podejmowane w celu minimalizowania skutków emisji CO2 oraz transparentność działań przedsiębiorstw. Podmioty o najlepszych wynikach są klasyfikowane w Carbon Performance Leadership Index (CPLI), który jest m.in. wykorzystywany przez inwestorów podczas doboru graczy do portfela inwestycyjnego.

W tym roku dwa przedsiębiorstwa osiągnęły najwyższy wynik – 100 punktów – pod względem skuteczności działań na rzecz ograniczania zmian klimatycznych, w tym redukcji emisji CO2. Jednym z nich jest Nestlé.

„Sukces przedsięwzięć biznesowych zależy również od stanu naszego otoczenia. Dlatego tak istotne jest, by dzisiejsze strategie biznesowe firm uwzględniały zmieniające się wymagania społeczno-ekonomiczne i w sposób konsekwentny minimalizowały swój wpływ na środowisko i jego użytkowników. Miejsce Nestlé w top 10 światowych firm, ocenianych przez CDP jako zapobiegające zmianom klimatu, to przede wszystkim dowód na to, że nasze działania na rzecz środowiska przynoszą wymierne efekty” – mówi Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w Nestlé Polska S.A.

Cele i działania Nestlé w Polsce w obszarze zrównoważonego rozwoju określa strategia Tworzenia Wspólnej Wartości (CSV). Zgodnie z nią zaangażowanie firmy na rzecz ochrony środowiska naturalnego koncentruje się wokół 4 priorytetowych dla jej działalności obszarów: woda, surowce rolnicze, wytwarzanie i dystrybucja oraz opakowania. Nestlé mierzy i nieustannie poprawia wskaźniki zużycia wody i energii oraz wpływu floty samochodowej na środowisko. Do końca 2013 r. w planach firmy jest m.in. redukcja o minimum 3% łącznego poboru wody (w m3 na tonę produktu) we wszystkich spółkach Nestlé w Polsce oraz redukcja do zera poprodukcyjnych odpadów innych niż komunalne, które są kierowane na wysypiska.

Spółki i jednostki organizacyjne Nestlé w Polsce aktywnie uczestniczą również w obchodach szeregu wydarzeń popularyzujących proekologiczną postawę wśród społeczeństwa – angażują się w lokalne akcje sprzątania lasów czy też apelują o oszczędzanie zasobów naturalnych wyłączając światła w budynkach Nestlé podczas Godziny dla Ziemi. Realizując coroczne szkolenia wewnętrzne z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w tym segregacji odpadów, firma popularyzuje również proekologiczne nawyki wśród swoich pracowników.

Carbon Disclosure Project (CDP) to międzynarodowa organizacja non profit, która prowadzi globalną bazę wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego. Dzięki szczegółowym danym na temat emisji gazów, zmiany klimatu oraz ryzyka zmian hydrologicznych stanowi ona istotne wsparcie dla firm i miast w tworzeniu strategii biznesowych oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje na temat rankingu CDP dostępne są pod linkiem www.cdproject.net. Informacje o zaangażowaniu Nestlé w Polsce w działania prośrodowiskowe znajdują się na stronie www.nestle.pl.

Źródło: Materiały prasowe