Nestlé przystąpiło do Koalicji Na Rzecz Przedsiębiorczości

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
16 listopada 2015

Dotyczy firmy: Nestlé Polska,

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ang. Global Entrepreneurship Week) to odbywające się każdego roku w prawie 150 krajach na całym świecie warsztaty, spotkania i inne wydarzenia na rzecz promowania aktywnej postawy wobec życia, rozwoju i podejmowania biznesowych inicjatyw. W tym roku do koalicji przystąpiła także firma Nestlé Polska.

Już od 17 listopada przez tydzień pracownicy Nestlé będą propagować przedsiębiorczość, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem pod hasłem “Współpraca się opłaca!” Każdego dnia firma prezentować będzie inne studium przypadku promujące przedsiębiorczość i pokazujące jakie wymierne korzyści może przynieść aktywna biznesowa i życiowa postawa. Nie zabraknie konkursów na Facebookowym profilu Nestlé, a pracownicy i goście odwiedzający siedzibę firmy w Warszawie będą mogli zrobić sobie zdjęcia “przybijając piątkę” w ramach akcji “Hi5”.

– Przedsiębiorczość jest jedną z kluczowych wartości w Nestlé. Cenimy ją i propagujemy wśród naszych pracowników, zwracamy na nią uwagę podczas rekrutacji, wspieramy u młodzieży, szczególnie u naszych praktykantów i ludzi młodych, z którymi spotykamy się na uczelniach podczas Dni Kariery czy Targów Pracy. Wierzymy, że przedsiębiorczość jest jednym z głównych czynników osiągania sukcesu jednostek i organizacji, a także, że wspieranie postawy przedsiębiorczej może realnie przyczyniać się do walki z bezrobociem ludzi młodych, co stanowi jeden z naszych strategicznych priorytetów w ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych Nestlé needs YOUth – przekonuje Edyta Iroko, Koordynator ds. Mediów, Nestlé Polska S.A.

Ogólnopolskim koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która prowadzi szereg działań na rzecz stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które angażują się w popularyzację idei przedsiębiorczości. Więcej informacji o samej inicjatywie oraz aktywnościach, z których można skorzystać od 17 listopada w całej Polsce znajduje się na www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl