Nestlé kolejny raz wyróżnione Certyfikatem HR Najwyższej Jakości

23 września 2015

Dotyczy firmy: Nestlé Polska,

Już po raz drugi firma Nestlé została wyróżniona przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) za wzorcowe praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. To już 3. edycja badania doceniającego pracodawców prowadzących wzorową politykę personalną i wyznaczających trendy HR w Polsce.

W tym roku certyfikat PSZK otrzymało 53 pracodawców. Nagrodzone firmy to przedsiębiorstwa realizujące wyróżniającą się politykę personalną, wyznaczające trendy oraz upowszechniające wysokie standardy HR w Polsce. Drugi certyfikat uzyskany przez Nestlé to dowód prowadzenia przez firmę odpowiedzialnych działań wobec obecnych i potencjalnych pracowników oraz wsparcia udzielanego młodym we wchodzeniu na rynek pracy.

Cieszy nas, że z roku na rok coraz więcej firm w Polsce traktuje zarządzanie zasobami ludzkimi jako element strategiczny dla prowadzenia biznesu. W Nestlé kierujemy się takim podejściem od lat, wciąż rozwijając i doskonaląc narzędzia pozyskiwania i dbania o pracowników. Wsparcie Polaków na rynku pracy, szczególnie osób młodych, dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową, jest naszym priorytetem. Jako pracodawca czujemy się odpowiedzialni za pracowników, ale także za całe społeczeństwa, w których działamy. Dlatego wdrażamy szereg działań zwalczających bezrobocie wśród młodych – przekonuje Mariola Raudo, Kierownik ds. Rekrutacji i HR Biznes Partner w Nestlé Polska S.A.

7 wyróżniających się działań HR Nestlé Polska

Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth

Inicjatywa Nestlé needs YOUth jest odpowiedzią Nestlé na trudną sytuację na europejskim rynku pracy. Opiera się na 4 filarach: zatrudnienie 10 000 osób do 30. roku życia na różnego rodzaju stanowiskach w zakładach Nestlé w Europie do 2016 roku, stworzenie 10 000 miejsc praktyk zawodowych i staży w oddziałach Nestlé w Europie do 2016 roku, uruchomienie w szkołach i na uczelniach w Europie programu „Gotowość do pracy”, który obejmuje m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, szkolenia, praktyczne porady oraz powołanie „Sojuszu dla Młodych”. W Polsce inicjatywa zakładała stworzenie szans zatrudnienia dla 800 osób do 30. roku życia do 2016 roku, jednak już teraz program objął w naszym kraju ponad 1000 osób!

Sojusz dla Młodych

„Sojusz dla Młodych” to zainicjowane przez Nestlé porozumienie firmy oraz jej partnerów biznesowych na rzecz organizowania praktyk zawodowych dla młodzieży w całej Europie. W Polsce do sojuszu przystąpiło 10 firm, m.in. Raben, EY, Nielsen, AXA, DS. Smith i White&Case.

Praktyki letnie

Praktyki letnie organizowane są w Nestlé w Polsce już od 16 lat. W tym roku firma zaprosiła na 3-miesięczne płatne praktyki łącznie 75 studentów i absolwentów w aż 7 lokalizacjach w całym kraju. Najlepsi otrzymają propozycję pracy. Rok temu po praktykach w firmie została ponad połowa uczestników. Dla organizatorów praktyk liczy się jednak nie tylko wyławianie z rynku młodych talentów, ale przede wszystkim wyposażenie młodych ludzi w zestaw praktycznych umiejętności, stworzenie im szansy weryfikacji wiadomości zdobywanych na studiach w praktyce i możliwości sprawdzenia, czy praca w wybranym zawodzie im odpowiada. A co najważniejsze, praktyki w Nestlé budują w młodych ludziach poczucie, że są wartościowymi pracownikami, którzy na pewno odnajdą się na współczesnym rynku pracy.

Rozwój pracowników

W Nestlé określone zostało 6 kluczowych obszarów kompetencji, które pracownicy rozwijają. Aby działania rozwojowe dopasowane były do potrzeb i indywidualnego stylu uczenia się każdego pracownika, powstał „Przewodnik planowania rozwoju” oraz projekt „Ścieżki karier”. Pracownicy Nestlé są zachęcani do okresowej zmiany swojej funkcji lub biznesu w ramach Nestlé Polska i spółek Nestlé w Polsce. Od 2014 r. organizowane są warsztaty „Twoja kariera w Nestlé”, których celem jest wsparcie pracowników w planowaniu kariery. Na podstawie zbierania potrzeb szkoleniowych w ramach procesu rozmów rozwojowych planowane są odpowiednie indywidualnie dopasowane do każdego pracownika działania rozwojowe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jako firma produkcyjna traktujemy bezpieczeństwo naszych pracowników jako absolutny priorytet. Bezpieczeństwo pracowników jest regulowane przez „Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Nestlé”, a wspierają je wytyczne „Zarządzanie Bezpieczeństwem”, zawierające wskazówki dot. podstawowych zachowań zwiększających bezpieczeństwo w miejscu pracy. Od wszystkich pracowników oraz podwykonawców firma wymaga zachowania, które tworzy wysoką kulturę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy regularnie przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy i produktu. W  2011 r. wprowadzone zostało 6 zasad DOBRO – „Dbaj o bezpieczeństwo, respektuj otoczenie”, które promowane są w trakcie akcji skierowanych do pracowników.

Dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników

W Nestlé pracownicy mogą skorzystać z szeregu dodatkowych działań, m.in. z doradztwa żywieniowego, porad i warsztatów jak żyć smacznie i zdrowo. Firma dba o wspieranie pracowników w utrzymywaniu zdrowej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, czyli tzw. work-life balance. W czasie letnim w piątki pracownicy w piątki wychodzą z pracy o godz. 15.00, a przez cały rok firma stwarza możliwości pracy zdalnej. Pracownikom oferowane jest dobrowolne, finansowane w całości przez firmę ubezpieczenie na życie w ramach grupowego ubezpieczenia, które obejmuje: odszkodowanie za śmierć pracownika, poważne choroby i pobyt w szpitalu. Pracownik ma również możliwość dobrowolnego sfinansowania z własnego wynagrodzenia ubezpieczenia po preferencyjnych warunkach dla członków rodziny, współmałżonka i partnera życiowego. Każdego pracownik, który przepracował min. 3 miesiące i jest zatrudniony na umowę o pracę, może być objęty Pracowniczym Programem Emerytalnym Nestlé. Na indywidualne konto emerytalne firma co miesiąc wpłaca dodatkową kwotę, równą 3% jego wynagrodzenia brutto (składka podstawowa). Ponadto wszyscy pracownicy Nestlé w Polsce zatrudnieni w ramach umowy o pracę, objęci są dodatkową prywatną opieką medyczną finansowaną przez firmę.

Wsparcie młodych rodziców

Pracownicy Nestlé Polska S.A., którzy zostali rodzicami, mogą korzystać z dodatkowych benefitów. Ojcowie, którym urodziło się dziecko oraz rodzice dzieci do 14. roku życia mogą korzystać z dodatkowego dnia urlopu. Młodzi rodzice otrzymują także paczkę powitalną z tytułu narodzin dziecka, w której znajdują się rzeczy przydatne w opiece nad nowym członkiem rodziny. Dodatkowo każdy rodzic w pierwszym roku życia dziecka może otrzymać bezpłatnie mleko, jeżeli udokumentuje decyzją lekarza, że dziecko nie może być karmione mlekiem matki.