Namawiać czy pomagać rozumieć sens?

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 14 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
28 października 2009

Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób postępowania, zachowania firmy wobec klientów, pracowników i wobec całego otoczenia, w którym ta firma funkcjonuje. Powinna być częścią strategii działania przedsiębiorstwa na każdym polu jego aktywności – zarówno globalnym, jak i lokalnym, zewnętrznym i wewnętrznym. Krzysztof Przybył (Gazeta Finansowa 18.09.2009) Źródło