Nakręć się na kulturę – startuje V edycja Akademii Orange

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 10 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
17 września 2013

Dotyczy firmy: Orange Polska,

Orange Polska zaprasza organizacje i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Już po raz piąty Fundacja Orange przyzna granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie staną się twórcami kultury. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 13 października 2013.

Program Akademia Orange realizowany przez Fundację Orange wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, aby włączyć młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Szuka pomysłów, dzięki którym uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje miękkie, tj. umiejętność współpracy w grupie, kreatywność a także rozwiną swoje umiejętności cyfrowe.

Organizacje, które potrafią połączyć pasję do działania z dziećmi i młodzieżą z kulturą i nowymi technologiami mogą ubiegać się o granty w ramach dwóch ścieżek:

  • realizacja autorskich pomysłów – granty do 30 tysięcy zł oraz
  • realizacja projektu wg. jednego z ponad 170 scenariuszy dostępnych na www.akademiaorange.pl – granty do 10 tysięcy zł.

Jak ubiegać się o grant?

W Akademii Orange chodzi o to, aby sztywne zasady tradycyjnych wniosków grantowych nie przesłoniły pomysłu, wizji i pasji do działania autorów projektów, czyli animatorów ubiegających się o grant. Dlatego w tegorocznej edycji wprowadzano zmiany: w pierwszym etapie aplikacji zgłaszający się zapraszani są do zaprezentowania projektu za pomocą krótkiego filmu. Można nakręcić go dowolną techniką i przy użyciu dowolnego sprzętu (komórka, tablet, aparat fotograficzny, kamera). Wnioski można składać za pośrednictwem www.akademiaorange.pl/wniosek do 13 października 2013. Wybrane organizacje zaproszone zostaną do drugiego etapu. Zwycięskie inicjatywy wyłoni Kapituła Akademii Orange. Wyniki ogłosimy 12 grudnia 2013, projekty będą realizowane od stycznia do czerwca 2014.

Film? Ale jaki?

Po pierwsze krótki – powinien trwać nie więcej niż 3 minuty. A w ciągu tych trzech filmowych minut, organizatorzy chcą poznać odpowiedzi na 3 pytania:

  • na czym polega projekt i co twórca chce przez niego osiągnąć?
  • w jaki sposób w projekcie będą uczestniczyć dzieci i młodzież?
  • w jaki sposób wykorzystasz w projekcie nowe technologie?

Autor projektu nie musi być reżyserem, scenarzystą i operatorem kamery w jednym. Film może zostać nakręcony dowolnym sprzętem (kamera, aparat fotograficzny, komórka, tablet) i dowolną techniką. Można stosować rekwizyty, posiłkować się prezentacją filmową lub inną formą przekazu. W filmie może uczestniczyć więcej niż jedna osoba.

Należy pamiętać, że najważniejsze dla organizatorów są pomysł i treść merytoryczna zawarte w filmie. Forma jest kwestią drugorzędną. Do momentu ogłoszenia wyników filmy będą dostępne tylko dla osób sprawdzających wnioski.

Szczegóły techniczne filmu

  • Format: mp4 – Uwaga! Inny format nie zostanie zaakceptowany.
  • Waga pliku nie może przekraczać 50MB.
  • Czas trwania: do 3 minut.
  • Może być nakręcony dowolnym sprzętem (kamera, aparat fotograficzny, komórka, tablet) i dowolną techniką.

Projekty Akademii Orange:
■ są realizowane wspólnie z młodymi uczestnikami – dziećmi i młodzieżą ■ dotyczą nowoczesnej edukacji kulturalnej ■ wykorzystują nowatorskie narzędzia, nowe technologie, licencje Creative Commons ■ są realizowane w partnerstwach, przez minimum dwie organizacje ■ koncentrują się wokół działań oddolnych, angażują społeczność lokalną ■ pobudzają kreatywność ■ integrują i rozwijają umiejętności społeczne młodych ludzi.

W czterech edycjach Akademii Orange przyznano granty na łączną kwotę 5,4 miliona złotych, zrealizowano 171 projektów edukacyjnych, w których uczestniczyło ponad 20 000 dzieci i młodzieży. Na ich podstawie powstały nowatorskie, inspirujące materiały dydaktyczne w formie publikacji, materiałów on-line, scenariuszy zajęć itp. Akademia Orange popiera ideę otwartych zasobów edukacyjnych, dlatego też wszystkie te treści są dostępne na licencji Creative Commons (CC BY). Oznacza to, że każdy ma prawo i swobodę korzystania z nich, ulepszania i dzielenia się nimi przy zachowaniu pewnych praw autorskich.

Więcej informacji:
Maria Adamiec, Fundacja Orange; tel. 22 844 52 81, e-mail: Maria.Adamiec@orange.com

Źródło: Materiały prasowe